12. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2024., u 12 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 11 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:


1.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama                                           

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

3.    Prijedlog odluke o suglasnosti na povećanje iznosa sredstava za ugovaranje projekata za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I1.01 „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“, unutar Grupe 1 - Posjetiteljska infrastruktura    
                                               
4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Sisak o sklapanju Ugovora o javnoj nabavi za projekt „Izvanredno održavanje navoza za brodove i uzvodne obaloutvrde s pripadajućom pistom i infrastrukturom od posljedica potresa prema projektu sanacije“

5.    a)    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između
Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za HEP GoGreen Projekt
b)    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između Hrvatske elektroprivrede d.d. i Europske banke za obnovu i razvoj za HEP GoGreen Projekt
c)    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o profesionalnom jamstvu plaćanja između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Kiepach Go Green proširenje energetske infrastrukture
d)    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Hrvatske elektroprivrede d.d. i Europske investicijske banke za Kiepach  Go Green proširenje energetske infrastrukture                       

6.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Krku za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Visu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
c)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Našicama za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                         

7.    Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Bugarske i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Mađarske i Ministarstva obrane Republike Slovenije u vezi s letačkom obukom u Međunarodnom središtu za obuku specijalnih zračnih snaga                  

8.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za odabir kandidata za predsjednika, dva zamjenika predsjednika i četiri člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave                                    

9.    Prijedlog izvješća o radu policije u 2023. godini                     

10.    Izvješće o provedbi Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, za 2023. godinu                                             

11.    Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2023. godinu                                                

12.    Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2023. godinu                                                 
13.    Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih tražbina za 2023. godinu                                                      
14.    Prijedlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na:

a)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji
b)    Konačni prijedlog zakona o računovodstvu                     

15.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)    Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
b)    Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.                  


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 
 
  1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
  1. Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 15. srpnja 2024.           
  2. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. srpnja 2024. 
  3. Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 16. srpnja 2024.                                                                                
  1. Prijedlog odluke o određivanju pojedinih građevina štićenim objektima (povjerljivo)                                                                                                                       
  2. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)             
  1. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu
  2. Kadrovska pitanja
  1. Informacije, pitanja i prijedlozi.


Najave