132. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 14. srpnja 2022., u 11.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 10 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o strateškim robnim zalihama                            
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama     
 
4.         Prijedlog akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023.                                                      
 
5.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini                                                     
 
6.         Prijedlog odluke o donošenju Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva                          
 
7.         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći žrtvama napada u gradu Owo u Saveznoj Republici Nigeriji                                                                                       
 
8.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Malom Lošinju za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Babina Greda za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kaptol za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                    
 
9.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                      
 
10.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva financija – Porezne uprave Republike Hrvatske i Ministarstva financija – Uprave za javne prihode Republike Sjeverne Makedonije                                                                                  
 
11.       Prijedlog zaključka u vezi s Pismom namjere između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i ministra Oružanih snaga Francuske Republike o suradnji u vezi s Europskim fondom za obranu                                                                                         
 
12.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                                                                                                         
13.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama                             
 
14.       Izvješće o provedbi mjera iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2018. do 2021. godine, za 2021.                                                      
 
15.       Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2021. godinu.                                                                         
 
16.       Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2021. godinu.                                                                                                                          
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.            Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 18. srpnja 2022.                      
b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 18. srpnja 2022.    
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na obrazložena mišljenja Europske komisije:
 
a)         broj 2020/0529, u vezi s  energetskom učinkovitosti
b)         broj 2021/0248, u vezi s uporabom energije iz obnovljivih izvora
c)         broj 2020/2298, u vezi s kvalitetom zraka
d)         broj 2020/2267, u vezi s istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom
                                                                                                         
3.         Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha šećera (vrlo tajno)    
 
4.         a)         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće
            b)         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi – usmeno izvješće     
                                                                                                                                    
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće                                                                                                               
 
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

 

Najave