134. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 21. srpnja 2022., u 10.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 9 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                      
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (EU)                                                                                                 
4.         Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora                                                          
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (EU)                                                                                                                                       
6.         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu                                                                  
 
7.         Prijedlog odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                               
8.         Prijedlog odluke o određivanju imena mosta koji spaja kopno s poluotokom Pelješcem
                                                                                                                                               
9.         Prijedlog odluke o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja                                        
 
10.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu                                                                                  
 
11.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine
                                                     
12.       Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu                                                                     
13.       Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru“ od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske       
           
14.       Prijedlog odluke o dodjeli financijske potpore Bosni i Hercegovini radi ublažavanja posljedica potresa                                                              
 
15.       a)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Hrvatska elektroprivreda d.d., radi financiranja osiguranja zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist banaka: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Split, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Hrvatska elektroprivreda d.d., radi osiguranja nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske                                            
16.       a)         Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za gradnju brodice za traganje i spašavanje
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini, za sklapanje ugovora o izgradnji i isporuci brodice za traganje i spašavanje                                                                                                        
17.       Prijedlog odluke o izdvajanju šume i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske u k.o. Brijesta
                                                                      
18.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave                                                                                                            
 
19.       Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu                                     
 
20.       Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2021. godinu.       
                                                                                                         
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)                                                           
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                      
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                                           
 
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 

Najave