135. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 3. siječnja 2019. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Prijedlog akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019.  
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti prirode, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                        
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                       
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                    
 
6.          6.1.      Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu                             
6.2.     Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini                                                            
6.3.     Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini                                                 
 
6.4.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini                                          
6.5.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini                                                                                          
6.6.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini                                                                                           
6.7.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini                               
7.         Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2019. - 2021.                                                                                                            
8.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (EU)                                                                                       
 
9.          Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021.                                          
 
10.       Prijedlog akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine
 
11.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju ulaganja        
 
12.       Prijedlog popisa reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj                                 
 
13.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.          
 
14.       Prijedlog uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodataka I. i II. Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina                                                       
 
  1. o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2020. do 2031. godine, temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova najamnine za građevinu gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici izgrađene po modelu javno-privatnog partnerstva    
                                                      
16.       Prijedlog zaključka u vezi s Okvirnim planom za rješavanje pitanja nestalih osoba iz sukoba na području bivše Jugoslavije                                                                
 
17.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za listopad 2018. godine                                                                      
 
18.        Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu                                                          
 
19.        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o dodjeli statusa pridruženog člana u CERN-u                                                                         
 
20.        Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici                                                                                                          
21.       Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XXI. Zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo                                                                
22.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
                                                                  
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.        Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018., za mjesec prosinac 2018. – usmeno izvješće                                                                                    
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
                                                                                                                                                            
3.         Prijedlog odluke o deklasifikaciji arhivskog gradiva Komisije za koordinaciju aktivnosti vezanih uz nalaz i prodaju „Sevso kolekcije“                                       
 
4.         Kadrovska pitanja  

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.


 
 
 
 

Najave