150. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 4. travnja 2019. godine, u 11.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU)                                                                                 
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru                                                                                                 
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)                
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma                                                                                                                         
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o članarinama u turističkim zajednicama     
        
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o turističkoj pristojbi                                      
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                             
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti                       
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                     
 
11.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                        
 
12.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine/B                    
 
13.       a)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Zajedničke izjave Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine          
b)         Informacija o međunarodnim aktima koje će tijela državne uprave Republike Hrvatske potpisati s tijelima državne uprave Narodne Republike Kine            
 
14.       Prijedlog zaključka u vezi iskazivanja interesa za ostvarivanjem članstva Republike Hrvatske u Azijskoj infrastrukturnoj investicijskoj banci                                   
 
15.       Prijedlog odluke o određivanju koordinatora i pripremi prijedloga Programa Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020        
 
16.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o javnim radovima za izvođenje rekonstrukcije vezane uz prenamjenu prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020                                                                                                     
                                                                                        
17.       a)         Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini
            b)        Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini              
 
18.       a)         Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2018. godinu
            b)         Prijedlog plana protuminskog djelovanja za 2019. godinu
 
19.              Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale - Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine
                    
20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Plinacro d.o.o. za davanje jamstva za društvo LNG Hrvatska d.o.o. radi povlačenja bespovratnih sredstava za realizaciju plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku                            
 
21.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac                                                                           
                                                                             
22.        Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar  
       
23.        Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada i financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2019. godinu               
            
24.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede                                                                                                                             

25.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
                                                                                                                                           
26.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Albanije o suradnji u području obrane                                                                               
 
27.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

            a)            dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s tijekom postupka vezanog uz policijsku intervenciju                      
            b)           Domagoja Hajdukovića, u vezi sa stambenim osamostaljivanjem mladih u Republici Hrvatskoj                
            c)            Saše Đujića, u vezi s izjavom ministra zdravstva.                                             


 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice  
                                                                             
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 8. travnja 2019. godine
b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 9. travnja 2019. godine         
 
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018., za mjesec ožujak 2019. – usmeno izvješće
                                                                                                                                            
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                                                                                                              
4.         Kadrovska pitanja.  
 

Najave