152. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u ponedjeljak, 15. travnja 2019. godine, u 9.30 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Pravosudnoj akademiji                         
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                         
                                                                                                                                             
3.         Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020                              
 
4.         Prijedlog odluke o osnivanju  Povjerenstva za koordinaciju potpore i  financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu                           
 
5.         a)         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)                                                                                               
            b)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)                              
 
 
 
6.         a)         Prijedlog odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju
            b)         Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima                              
                                   
7.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Veleučilištu u Šibeniku, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini, za sklapanje Ugovora o radovima - II. faza nadogradnje zgrade Veleučilišta u Šibeniku                                                                      
 
8.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnog projekta „Energetska obnova zgrade Veleučilišta Meštrovićeva“
          b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija gradske knjižnice“  
          c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sukošan za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za projekt „Rekonstrukcija građevine poslovne gospodarske namjene tržnice na malo“  
          d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Sukošan za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za projekt uređenja obale                       

9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini, za prihvaćanje Dopune broj 2 Pisma ponude za nabavu pričuvnih dijelova za helikoptere Kiowa Warrior                                                                               
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za produljenje roka okvira za izdavanje jamstava ovisnim društvima HEP grupe                           
 
11.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu
                                                                                                                                               
12.       Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2018.                                                                                     
 
13.       Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2018. godinu                                      
 
14.       Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2018. godini.                            
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         Verifikacija stajališta za sastanak Europskog vijeća – članak 50., 10. travnja 2019. godine                                                                                                              
 
2.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 15. travnja 2019. godine                                                                                              
 
3.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (povjerljivo)                                                                                                                 

4.         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)
                                                                                                      
5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                
 
6.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu   – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                            

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave