153. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 18. travnja 2019. godine, u 9.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa reformi 2019.                    
 
2.         Prijedlog odluke o donošenju Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2022.                                                                    
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita                                                                                
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji                                                                                               
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o privatnoj zaštiti                                                         
 
6.         Prijedlog zaključka u vezi s pružanjem pomoći Francuskoj Republici u obnovi katedrale Notre-Dame u Parizu                               
 
7.         a)         Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
            b)         Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave                                                  
 
 8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za osiguranje radničkih tražbina za otpis nenaplativih stečajnih tražbina u razdoblju od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2015. godine                                                                                                                
 9.         Prijedlog odluke o obročnoj otplati duga, otpisu potraživanja i otpisu duga s osnove kamata                                                                                                  
 
10.        Prijedlog odluke o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora                                                                          
 
11.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja                                                                      
 
12.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Lučke uprave Zadar
                                                                                                                                         
13.        Prijedlog odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama u k.o. Cavtat geometrijskom diobom                                                                                          
 
14.       Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Koprivnički Ivanec i k.o. Kunovec                         
 
15.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo     
 
16.        Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport                                                                                                                          
                                                                                                                                         
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)                                                                                                    
 18.       Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2018. godinu
                                                                                                                             
19.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za veljaču 2019. godine                                        
 
20.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uvjetima smještaja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji i Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj
 
b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o izmjenama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije     
      
21.        Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji u području turizma                
 
 22.       Prijedlog zaključka u vezi s Dodatkom 2. Ugovoru između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima 
                                                                                                                            
23.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 14. konvencijom hrvatskih izvoznika i 12. dodjelom nagrada "Zlatni ključ" najboljim izvoznicima u 2018. godini (Zagreb, lipanj 2019. godine)                                    
 
24.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Najave