163. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 27. lipnja 2019. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.          Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (EU)                                                                 
                                 
2.          Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju                       
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora                                                       
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona             (EU)                                                                      
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima                                                                               
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani       
     
8.         Nacrt prijedloga strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. - 2025.                                                                             
9.          Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019. - 2022.
 
10.       Prijedlog zaključka u vezi s rješavanjem problematike dezinsekcije komaraca    
 
11.       Prijedlog odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu                                                                                                 
 
12.       a)        Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju
            b)        Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi
            c)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“
            d)        Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“
            e)         Nacrt prijedloga odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a                                                  
 
13.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (EU)                                          
 
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za iskazivanje interesa za uspostavu Subregionalnog tehničkog ureda Organizacije za hranu i poljoprivredu Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja, za jadransku subregiju, u Republici Hrvatskoj, u Splitu
                                                                                                                                
15.       Prijedlog odluke o prijenosu u vlasništvo Sveučilištu Sjever nekretnine u k.o. Varaždin (u osnivanju) - dio bivše vojarne „Ivan Drašković“, u svrhu osiguranja i izgradnje prostornih i poslovnih kapaciteta za potrebe obavljanja znanstveno-nastavne djelatnosti                                                                                                                  
 
16.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje ugovora o nabavi ugradnje dizala i radova na obnovi vanjske ovojnice zajedničke poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Osijeku, s tvrtkom Graditelj Svratišta d.o.o., Zagreb                                                                                                  
 
17.       a)         Prijedlog uredbe o Uredu za zakonodavstvo                               
            b)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge                            
            c)         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva                                                                                     
 
18.       Prijedlog odluke o uvjetima i visini naknada i nagrade predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća                                                                            
 
19.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Poreču za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Rogoznica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak       
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Šenkovec za zaduženje kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb                                                         
 
20.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2018.        
b)         Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2018. godinu
    
21.       21.1.    Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
21.2.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika                                                            
            21.3.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o sustavu državne uprave                             
21.4.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o vodama                                            
21.5.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva                                                                              
21.6.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o vodnim uslugama                           
21.7.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.            
                          
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                    
                                               
2.         Kadrovska pitanja  
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave