169. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 24. studenoga 2022., u 8.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (EU)          
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti
                                                                                                                          
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (EU)                                                                                                                         
 2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                      
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                           
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                                           
 2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                             
 3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o zdravlju životinja (EU)                                
 
 1. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini „EU MILITARY ASSISTANCE  MISSION – UKRAINE“                                                                     
11.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije                                                                                                     
12.       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji             
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma sa Sisačko-moslavačkom županijom o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves                
 
14.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energij
                                                                                                                                               
15.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i  koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi                                               
 
16.       Prijedlog odluke o donošenju Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja do 2030.
                                                                                                                                                   
17.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu
                                                                                                                                               
18.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučke uprave Vukovar za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave „Izgradnja pristaništa u Batini“                                                                            
 
19.       a)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Tajlanda, s druge strane          
            b)        Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Malezije, s druge strane                     

20.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje bolesti COVID-19                      
 
21.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom kulturne suradnje između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Sjeverne Makedonije za razdoblje 2022. - 2025. godine                                                                                  
22.       Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova organizacije Europskog seniorskog judo prvenstva - Zagreb 2024.                                               
 
23.       Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2021.                                                                                                          

24.       Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2021. godinu
                                                                                                                                                   
25.       Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2021. godinu                                      
 
26.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad održavanjem 15. večeri članova i prijatelja Udruge i Zaklade Prsten           
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
       a)    Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 24. studenoga 2022.                                           
       b)    Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 25. studenoga 2022.                                                                                                                
       c)    Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 28. studenoga 2022.                                                                                                               
       d)    Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 28. i 29. studenoga 2022.                                                                                          
 1. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Obrazložena mišljenja Europske komisije:
       a)   broj 2021/0431, u vezi s kaznenim djelima
       b)   broj 2022/0222, u vezi s upućivanjem vozača u sektoru cestovnog prometa
       c)   broj 2022/0223, u vezi s priznavanjem svjedodžbi trećih zemalja
       d)   broj 2022/0086, u vezi s plastičnim proizvodima                                         
 
 1. Prijedlog odluke o darovanju materijalnih sredstava (tajno)                     
 
 1. Prijedlog odluke o davanju preporuke za sklapanje sudske nagodbe         
 
 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
                                                                                                               
 1. a)     Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
       b)     Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu                                       
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi
 
 
 
 
 
 

Najave