171. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 1. prosinca 2022., u 8.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                    
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj   školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                              
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (EU)   
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini                           
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (EU)             
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (EU)
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (EU)                                                           
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, s  Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                               
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Nacrtom  konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                 
 
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju  radničkih tražbina (EU)                                                                                                   
 
12.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa
 
13.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda           
 
14.       Prijedlog odluke o donošenju Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine                                                                                     
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, Državnoj ergeli Đakovo i Lipik za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu za plaćanje obveza po Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji ergele Lipik - Faza I                                                                                            
16.       Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Hrvatskom Caritasu                       
 
17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučka uprava Sisak o sklapanju ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave – Izvođenje radova izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku – Faza III
 
18.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni
sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova                                                         
 
19.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje ugovora za nabavu usluge prilagodbe i migracije aplikativnog sustava CEZIH i pripadajućih podataka sa stare strojne i programske osnovice u Centar dijeljenih usluga te testiranje i paralelni rad postojećeg i novog sustava
 
20.       Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Gradina                         
 
21.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog odluke o proglašenju 1. ožujka „Danom podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj“ (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora)                                                                               
 
22.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Paragvaj o suradnji u području diplomatskog usavršavanja                    
 
23.       Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XXIV. zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo                                                             
24.       Programski i financijski izvještaj Zaklade „Kultura nova“ za 2021. godinu
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 
1.       Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
  1. Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište i industrija (COMPET - Internal Market and Industry), 1. prosinca 2022.                                                      
  2. Vijeće za konkurentnost – istraživanje i svemir (COMPET – Research and Space), 2. prosinca 2022.                                                                           
  3. Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE Transport, Telecom), u formatu ministara prometa i telekomunikacija, 5. i 6. prosinca 2022.     
  4. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 6. prosinca 2022.
 
2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                                                         
 
3.         Izvještaj o korištenju sredstava iz ugovora, iz Fonda solidarnosti Europske unije,  sklopljenih na temelju članka 20. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna  Republike Hrvatske za 2022. godinu ("Narodne novine", broj 62/22.) za listopad 2022.
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno  izvješće                                                                                                                  
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Stranica