197. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se danas, 11. prosinca 2019. godine, u 16.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
                                                                                                                           
2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o patentu (EU)                                                  
 
3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.                                                                                                                             

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kemikalijama (EU)
                                                                                                                                       
5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (EU)
                                                                                                                                              
6. Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2020.-2022.                                                                                                                   
 
7. a) Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva obrane za potrebe opremanja Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk
    b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2021. do 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk      
 
8. Prijedlog odluke o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica                                                                                             
 
9. Prijedlog odluke o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda
                                                                                                                            
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo                                                                                                                   

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sufinanciranje aktivnosti u okviru projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) "AdriaMed" – GCP/RER/063/CR0 "ADRIAMED"                                                 
 
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu uprave za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini za sklapanje sporazuma s pojedinim županijama o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od pojedinih mjesno nadležnih ureda državne uprave                                                                                     
 
13. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
      b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Gračišće za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Split
      c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Murter-Kornati za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak  
 
14. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      a) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
      b)Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kaznenom postupku (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                               
 
15. a) Prijedlog Hrvatskome saboru da se o Konačnom prijedlogu ovršnog zakona provede treće čitanje           
      b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom                                         
      c) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima                                                                     
      d) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o vatrogastvu           
                                     
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o partnerstvu vezanom uz Nacionalne frankofonske inicijative i Frankofonske inicijative institucija (2019. – 2022.)                                                                                                           

17. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.                                         


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice                                                                    

1. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno) 

2. Prijedlog odluke o davanju preporuke za sklapanje nagodbi            
 
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini za sklapanje nagodbe                                   
                                                                                                    
4. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata, na čelu s počasnim konzulom (tajno)                

5. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće 
                                                                                                                                                                                                                                                          
6. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                               

7. Kadrovska pitanja  
 
8. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Pisane vijesti