214. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se danas, 17. ožujka 2020. godine, u 15.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog zaključka o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa                                                                                                         

2.           Informacija o mjerama koje poduzima Hrvatska narodna banka                           

3.           Nacrt prijedloga zakona o dopuni Općeg poreznog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                  
 
4.           Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                
 
5.           Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                
 
6.           Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona  
 
7.           Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o tržištu rada, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                  
 
8.           Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona           
   
9.           Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                               
 
10.         Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o trgovini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                   
 
11.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                             
 
12.         Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                         
 
13.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                       
 
14.        Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske                                                                                                                                      

15.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o šumama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                      
 
16.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o lovstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                        
 
17.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                             
 
18.         Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                  

19.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                      

20.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                   
 
21.         Prijedlog odluke o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
                                                                                                                             
22.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                         
 
23.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                   
 
24.         Informacija o Preporukama o radu pravosudnih tijela za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID-19
 
25.          Prijedlog odluke o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem COVID-19 virusa.                       

Najave