222. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u petak, 2. lipnja 2023., u 8.30  sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam danas do 20 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.


Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.     Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres  

2.     Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (EU)

3.     
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU)

4.     
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU)

5.     
Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije 

6.     Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj  

7.     Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina


8.       
            a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava

            b)   Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava

            c)   Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava

            d)   Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava

9.         a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Primošten za zaduženje kod OTP banke d.d., Split 

10.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za usluge prijevoza posjetitelja brodovima na relaciji Skradin – Skradinski buk – Skradin u 2023.

11.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta standardnog administrativnog dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj 

12.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Hrvatsko – francuskog strateškog partnerstva – Akcijski plan 2023. – 2025.

13.    Prijedlog zaključka o informaciji o pripremama Republike Hrvatske za sudjelovanje na 111. zasjedanju Međunarodne konferencije rada

14.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

           a) Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)

           b) Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za otkrivanje osobnih podataka građana od strane agencija za naplatu potraživanja i djelovanja agencija spram dužnika u odnosu na pitanje povreda dostojanstva i prava na privatnost građana (predlagatelji: 18 zastupnika u Hrvatskome saboru)

           c) Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2022. godinu

           d) Izvješće o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2021. 

15.     Godišnje izvješće o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2022. godinu

16.     Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske.


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.     Verifikacija stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa i telekomunikacija (TTE Transport, Telecom), 1. i 2. lipnja 2023. 

2.         a)       Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje privremenih konzularnih ureda (ograničeno)

            b)      Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)                                                                                                                     

3.     Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće

4.     Kadrovska pitanja

5.     Informacije, pitanja i prijedlozi.

Stranica