227. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 30. travnja 2020. godine, u 12.00 sati, u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa reformi 2020.                    

2. Prijedlog odluke o donošenju Programa konvergencije Republike Hrvatske za 2020. i 2021. godinu           

3. Prijedlog akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2020         

4. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                  

5. Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske                

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                         

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (EU)                                                          

8. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

9. Prijedlog uredbe o osiguranju izvoza (EU)                                                                   

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru financija za dodatno zaduživanje Republike Hrvatske  na temelju članka 35.a. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna 2020. u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19                                           

11. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode                                                                                                                       

12. Prijedlog odluke o procjeni tržišne vrijednosti i izradi studije korištenja imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, a koju predstavljaju matični sojevi virusa koje je proizveo Imunološki zavod                                                                                                  

13. Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Republici Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za borbu protiv epidemije bolesti COVID-19      

14. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u k.o. Split                                                      

15. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja obnove željezničke infrastrukture
      b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja obnove željezničke infrastrukture                                                                 

16. Prijedlog odluke o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 25. listopada 2020. do 26. listopada 2024. godine                                                                 

17. Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava za nastavak gradnje broda Nov. 723 čiju je gradnju ugovorilo  društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja garancija za osiguranje avansne uplate Kupcu, osiguranje kreditnog zaduženja i osiguranje garantnih radova                                                           

18. Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata u korist kupca broda Nov. 485 Polaris Expeditions Inc., u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata           

19. Prijedlog zaključka o ovlaštenju za potpisivanje Sporazuma o osnivanju Hrvatskog odbora za produktivnost i konkurentnost                                                                                          

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu          

21. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja                                                             

22. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      22.1.    Prijedlog zakona o Fondu za pomoć žrtvama potresa u Zagrebu, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Damjan Vucelić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                             
      22.2.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                                                                                 
      22.3.    Prijedlog zakona o reguliranju položaja ugovornih strana u ugovorima sklopljenim sa stranim vjerovnikom, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                       
      22.4.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o gradnji (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                      
      22.5.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Marin Škibola, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                          
      22.6.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)    
      22.7.    Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Tomislav Panenić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                       
      22.8.  Prijedlog zaključka o uvođenju e-glasovanja i dopisnog glasovanja (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                       
 
23. Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda                                                                                      
 
24. Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih tražbina za 2019. godinu
                                                                                                                       
25. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.


 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               

1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                      

3. Kadrovska pitanja  
 
4. Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave