237. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 20. srpnja 2023., u 12 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 10 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.


Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (EU)  
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU)
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala        
 
 1. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2025. godine
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s mjerom potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge u zonama ograničenja
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi nadoknade za odstrel divljih svinja i oslobađanje od obveze plaćanja dijela godišnje naknade za pravo lova
 
 1. Prijedlog odluke o izvanrednoj nabavi opreme i sredstava potrebnih za provođenje mjera suzbijanja pojave afričke svinjske kuge
 
 1. Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini
 
 1. Prijedlog zaključka o zaduženju Ministarstva poljoprivrede za provedbu mjera potpore ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma s Općinom Čačinci o financiranju sanacije štete na Dječjem vrtiću „Lipa“ i Sportskom domu  „Čačinci“ u Općini Čačinci nastale od posljedica prirodne nepogode poplava iz svibnja 2023. godine
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s potporom za realizaciju nabave uređaja za magnetsku rezonancu za Opću županijsku bolnicu Vinkovci
 
 1. a)         Prijedlog zaključka o rješavanju problematike dezinsekcije komaraca na području Osječko-baranjske županije, odnosno Grada Osijeka
       b)         Prijedlog zaključka o rješavanju problematike dezinsekcije komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije
       c)         Prijedlog zaključka o rješavanju problematike dezinsekcije komaraca na području Brodsko-posavske županije
       d)         Prijedlog zaključka o rješavanju problematike dezinsekcije komaraca na području Međimurske županije           
 
 1. Prijedlog odluke o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o financiranju dovršetka realizacije projekta „Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice“
 
 1. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Slokovec Gradu Ludbregu, u svrhu osnivanja poduzetničke zone Apatija
 
 1. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Vinkovačko Novo Selo Vukovarsko-srijemskoj županiji, u svrhu izgradnje Logističko-distributivnog centra Vinkovci
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Projektom rekonstrukcije županijske ceste ŽC4223 Otok - Bošnjaci u Vukovarsko-srijemskoj županiji      
 
 1. Prijedlog odluke o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava tijekom Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju u Ukrajini
 
 1. Prijedlog odluke o upućivanju razvojno-humanitarne pomoći stanovništvu Ukrajine
 
 1. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu
 
 1. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
       b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Dugom Selu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka    
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem prijedloga za otkazivanjem Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole i Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima
 
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju PECS Povelje između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije
 
 1. Nacrt javnog poziva za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 
 1. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
 
 1. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
          a)         Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki   razvoj do ožujka 2023.
          b)         Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
          c)         Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2022. godinu  
          d)        Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2022. godinu
          e)         Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2022. godinu  
 
 1. Prijedlog izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu za potrebe nacionalnih manjina
 
 1. XVII. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom za 2022. godinu
 
 1. Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za 2022. godinu
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 25. srpnja 2023.
 
 1. Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha šećera (vrlo tajno)
 
 1. Nacrt prijedloga odluke o deklariranju dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske u multinacionalne snage koje se organiziraju u sklopu NATO-a (ograničeno)
 
 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
 
 1. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
       b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu    stečevinu Europske unije za 2023. godinu
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi
 
 

Najave