237. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 25. lipnja 2020. godine, u 09.30 sati, u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj
 
2.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 
3.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o do sada poduzetim mjerama za očuvanje radnih mjesta te planiranim mjerama za iduće razdoblje
 
4.         Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o otocima
 
5.         Prijedlog zaključka u vezi s daljnjom pripremom i realizacijom vodno-komunalnih projekata
 
6.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (EU)
 
8.         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020.
 
9.         Prijedlog nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s Akcijskim planom za smanjenje identificiranih rizika
 
10.       Konačno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini
 
11.       Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od  2018. do 2021. godine, za 2019.
 
12.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o upućivanju zaštitnih pratitelja leta
 
13.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministra kulture i nacionalne baštine Republike Poljske za godine 2020. - 2023.

14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 54. međunarodnom smotrom folklora "Đakovački vezovi"  
 
15.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 
Materijali za točku 3. bit će objavljeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske.
 
                                                                                                                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na:
 
1.1.      Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Narodne novine, br. 51/20, 54/20, 55/20 i 56/20)
1.2.      Dopunjene zahtjeve Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu očitovanja u vezi s prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 42/20), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 47/20), Zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 31/20), Zakona o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 32/20) i odluka donesenih na temelju tih zakona
 
2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (ograničeno)
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave