24. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 26. studenoga 2020. godine, u 12.00 sati, u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 10.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
 
  1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                     
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)                                                                                                           
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
     
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak                                                                                                                                      
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom                                                                                                                       
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona        
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o sustavu osiguranja depozita (EU)                 
      
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (EU)   
 
10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim   institucijama (EU)                                                                                                           
 
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (EU)                                                                                                                
 
12.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)                                      
 
13.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i             Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka                          
 
14.       Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja                                                                
 
15.        a)      Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine
   b)      Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. godine                                                                 
 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini, za sklapanje ugovora o javnim radovima - Izvođenje radova građenja višestambene zgrade u Belom Manastiru                                      
 
17.       a)       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama)
    b)       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama)                                                           
 
18.       a)       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Alžirske Narodne Demokratske Republike o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza
  b)       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Kneževine Lihtenštajna o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza                                                                                            
 
19.       Prijedlog odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz međunarodnih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja                                                
 
20.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai                             
 
21.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije          
 
22.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju Lučke uprave Šibenik                   
 
23.       Prijedlog uredbe o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (EU)                                                          
 
24.       Izvješće o radu policije u 2018. i 2019. godini.                                                                      
 
                
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.            Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            1.1.      nadležnih za istraživanje (COMPET), 27. studenoga 2020.            
            1.2.      nadležnih za obrazovanje (EYCS Education), 30. studenoga 2020.
            1.3.      nadležnih za mlade (EYCS Youth), 30. studenoga 2020.                      
            1.4.      nadležnih za kulturu i audiovizualnu djelatnost (EYCS Culture, AV), 1. prosinca 2020.                                                              
            1.5.      nadležnih za sport (EYCS Sport), 1. prosinca 2020.                       
            1.6.      nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 1. prosinca 2020.
                                                                                                                                   
2.         Nacrti prijedloga odluka o osnivanju konzulata (tajno)                             
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                               
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.                                                       
 
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.          Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave