253. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u srijedu, 27. rujna 2023., u 9.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o kibernetičkoj sigurnosti (EU)
                                           
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
                                                                                           
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU)            
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Nagradi „Ivan Filipović“
                                 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju
                                                                                                                   
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“
                                                                                              
 1. Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu                                                                             
 2. Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova u Vladi Republike Hrvatske (predlagatelji: 37 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru                   
 
 1. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.
                                                                                                        
 1. Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala   
                                                                                                         
 1. Prijedlog odluke o prijenosu kontejnera iz strateških robnih zaliha bez naknade Općini Župa dubrovačka
                                                                                                    
 1. Prijedlog odluke o određivanju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama investitorom provedbe izgradnje višestambenih zgrada za privremeno zbrinjavanje u k.o. Sisak Stari, k.o. Novi Sisak i k.o. Lekenik                                                
 
 1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta za provođenje postupka likvidacije društva Brodarski institut d.o.o., Zagreb                    
 
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o izvođenju radova na zgradi u Bjelovaru i preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini                
                                                                                                          
 1. a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Cipra o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu
b)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Cipra o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza                                                                      
 
 1. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Koprivnici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ivancu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Cestica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kalinovac za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Mali Bukovec za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb                                   
 
 1. Prijedlog zaključka o nastavku provođenja pilot-projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata                                                                        
 2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta administrativnog sporazuma između Inter-američke banke za razvoj i Ministarstva financija Republike Hrvatske vezano za uspostavu Mehanizma EXPLEARN       
                                                                 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane Republike Slovenije      
                                                                                       
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Dodatkom Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Donjesaskog ministarstva unutarnjih poslova i sporta Savezne Republike Njemačke, Sjedišta države policije o suradnji tijekom turističke sezone
                       
 1. Prijedlog izvješća o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2022. godinu            
                                                                             
 1. Izvješće o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024., za 2022. godinu
                                                                                       
 1. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 40. godišnjice uspješne izvantjelesne oplodnje - in vitro fertilizacije u Republici Hrvatskoj                                                                                                                                  
 2. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvješće o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenima do 30. lipnja 2023. za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine                                                                                                          
b)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Dostupnost obiteljske (opće) medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece u javnom zdravstvu.    
 
 
           
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 28. rujna 2023.                                                                     
 
 1. Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                                                                 
 
 1. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)         
 
 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja („Narodne novine“, broj 131/20.) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                          
 
 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                              
 2. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu                                               
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi
 

Najave