305. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 9. svibnja 2024., u 8.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                 
 
 1. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće  
                                                                                                                    
 1. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija                                                                                                    
 
 1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine                                                                                                                
 
 1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina                                                                                                         
 
 1. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Županji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
       b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Velikoj Gorici za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
       c)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Nedelišće za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
       d)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Orehovica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
       e)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Brckovljani za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                        
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Svjetske turističke organizacije i Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske                    
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Provedbenim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država u vezi s vojnim obukama i vježbama na državnom području Republike Hrvatske                                                                                                                                     
 2. Prijedlog zaključka u vezi s Odobrenjem za produljenje boravka u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske i luci Rijeka ratnom brodu Sjedinjenih Američkih Država                                                                                                           
 3. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta zajedničke deklaracije ministara nadležnih za Kohezijsku politiku                                                                                          
 4. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Sedmo izvješće Odbora stručnjaka o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Hrvatskoj                                                                                                                       
 5. Izvješće o radu Savjeta za sprječavanje korupcije za 2023. godinu
                
 1. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 16. dodjelom nagrada „Zlatna bilanca“ 
                        
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
       a)        Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 13. i 14. svibnja 2024.
       b)        Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 14. svibnja 2024.
                                                                                                                                     
 1. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2023/0221, u vezi sa cestovnim prijevozom tereta             
 
 1. Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u spojenim predmetima pred Sudom Europske unije                                           
 
 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće                                                                                                                  
 
 1. Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu                                                  
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi
 

Najave