37. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 14. siječnja 2021. godine, u 12.00 sati, u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Napomena: Molimo sve redakcije da nam do sutra do 09.30 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
  1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                        
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                           
 
3.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom
                                                                                                           
4.         Prijedlog odluke o nabavi i korištenju roba strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije                                                                
 
5.         Prijedlog zaključka u vezi provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije                                                                   
 
6.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
7.         Nacrt prijedloga Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine
                                                                                                                                             
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju ulaganja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                      
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                       
 
10.        Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2020. godini                                                                                             
 
11.       Prijedlog programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini                                                              
 
12.       Prijedlog odluke o donošenju Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije                                
 
13.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina                         
 
14.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan                               
 
15.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara
 
16.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru
                                                                                                                                       
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
17.1.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                       
17.2.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)              
17.3.     Prijedlog zakona o dopunama Obiteljskog zakona (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                                   
17.4.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osobnom identifikacijskom broju (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)     
17.5.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)   
17.6.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                        
17.7.    Prijedlog zaključka o obvezivanju Vlade Republike Hrvatske na donošenje odluke kojom se produžuje rok trajanja posebnih okolnosti propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i rok trajanja posebnih okolnosti propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti do donošenja izmjena i dopuna Ovršnog zakona, te izmjena članka 8. stavka 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                      
17.8.    Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2020.                           
17.9.    Prijedlog zaključka o unapređenju modela upravljanja COVID krizom uzrokovanom koronavirusom SARS-CoV-2 (predlagatelj: Klub zastupnika zeleno lijevog bloka u Hrvatskome saboru)                                                                  
17.10.  Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance                                                                          
17.11.  Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu                                                                                                             
17.12.  Prijedlog zaključka o Izvješću Vlade Republike Hrvatske o provedbi Odluke o nabavi i korištenju strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem COVID-19 virusa (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)                                                                   
 
18.        Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine, za 2019. godinu    
 
19.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za studeni 2020.                                                              
 
20.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
                
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 19. siječnja 2021.                                              
 
2.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće                                            
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec prosinac 2020. – usmeno izvješće 
                                                                                                                                               
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće 
                                                                                                                                                                                                                                          
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.        Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Najave