49. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 18. ožujka 2021. godine, u 13.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam do sutra do 10.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije

3.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                  
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (EU)

6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (EU)

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini

9.         Prijedlog odluke o usvajanju dopune Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

10.       Prijedlog odluke o upoznavanju sa Zajedničkom izjavom o Konferenciji o budućnosti Europe te o osnivanju Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe

11.       Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026.)

12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2036. godine za sklapanje dodatka II. Ugovoru o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak

            b)        Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka, radi financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak - izgradnja objekata, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, projektantskog nadzora, upravljanja projektom gradnje te druge usluge u gradnji

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

14.       14. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. (članci 11., 13. i 14. Europske socijalne povelje te članak 4. Dodatnog protokola)

15.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine

16.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za:

            a)         okoliš (ENVI), 18. ožujka 2021.                                                                    
            b)         poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 22. i 23. ožujka 2021.              
            c)         vanjske poslove (FAC), 22. ožujka 2021.                                  
            d)         opće poslove (GAC), 23. ožujka 2021.

2.         Pisana očitovanja Republike Hrvatske na zahtjeve za prethodnu odluku u predmetima pred Sudom Europske unije

3.         Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice i kukuruza (vrlo tajno)

4.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na:

            a)         dopunjeni zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 1. i članka 2. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. ("Narodne novine", broj 13/20.)                           
            b)         prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom točke I., II i III. stavka 2. Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

5.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

6.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu

7.         Kadrovska pitanja

8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave