6. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2024., u 10.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da sutra do 8.30 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
 
2.         Prijedlog odluke o izradi operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2024. - 2028.                                                                                                                 
 
3.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta deklaracije sa sastanka na vrhu Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi                                                  
 
4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pridruživanje Republike Hrvatske Međunarodnoj koaliciji za povratak ukrajinske djece                                      
 
5.         Prijedlog odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske
                                                                                              
6.         Prijedlog odluke o davanju koncesije za korištenje benzinskih postaja na pomorskom dobru                                                                                                                        
 
7.         Prijedlog zaključka u vezi s uređenjem imovinsko-pravnih odnosa radi gospodarskog korištenja pomorskog dobra                                                                                   
 
8.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnim učincima sudskih prodaja brodova                                           
 
9.         Prijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade redatelju i producentima filma „Čovjek koji nije mogao šutjeti“ za doprinos promidžbi i međunarodnoj vidljivosti Republike Hrvatske                                                                                       
10.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava
 
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava                                                                                          
11.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA - Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, za financiranje obnove lokomotiva i vlakova
 
b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA - Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, za financiranje ulaganja u objekte za održavanje željezničkih vozila
                                                                                                                                       
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Europske investicijske banke
 
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Poreču za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                    
 
13.       Prijedlozi uredbi o unutarnjem ustrojstvu
 
14.       Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće 
                                                                                                                       
15.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023. za razdoblje studeni 2023. - travanj 2024.                                                                                                      
 
16.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 19. konvencijom hrvatskih izvoznika i 17. dodjelom nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima u 2023. godini.              
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 13. i 14. lipnja 2024.
 
b)         Vijeće za okoliš (ENVI), 17. lipnja 2024.
                                                   
c)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa (TTE Transport), 18. lipnja 2024.               
                                   
d)        Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 18. lipnja 2024.
                                                                                                          
2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu
                                                                                                                         
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave