62. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 10. lipnja 2021. godine, u 12.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Napomena: Molimo sve redakcije da nam do sutra do 9.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (EU)

5.         Prijedlog zaključka u vezi provedbe otpisa potraživanja i naknade za električnu energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području za lipanj 2021.

6.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

7.         Informacija o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću: „Strategija prema potpuno funkcionalnom i otpornom Schengenskom području“

8.         Prijedlog odluke o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

9.         Prijedlog zaključka o neprimjenjivanju sezonskog povećanja cestarine na autocestama Hrvatskih autocesta d.o.o. u 2021. godini

10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac

11.       11.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Dugoj Resi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            11.2.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja atletskog stadiona“
            11.3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za financiranje kapitalnog projekta „Otkup zemljišta za potrebe izgradnje i razvoja osnovnoškolskog obrazovanja“
            11.4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Matulji za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            11.5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Velika Pisanica za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            11.6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Čepin za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

12.       Prijedlog odluke o održavanju šeste „Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA“

13.       Prijedlog odluke o postupanju s vojnom opremom danoj na korištenje Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu

14.       Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Slovenije o suradnji i međusobnoj potpori u radnom području „identifikacija i kemijska analiza energetskih tvari“

15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)         Prijedlog zaključka o ponovnom prebrojavanju potpisa birača i njihove vjerodostojnosti iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Narod odlučuje“ o promjeni izbornog zakonodavstva, kao i građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“ (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)
b)         Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da donese strategiju suzbijanja korupcije (predlagateljica: Dalija Orešković, zastupnica u Hrvatskome saboru)
c)         Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike  Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020. godinu

16.       Izvješće o ostvarivanju programa rada i Financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2020. godinu

17.       Izvješće o aktivnostima Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) za razdoblje od 23. svibnja 2019. do 31. prosinca 2020.

18.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

19.       Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2020. godinu

20.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za travanj 2021.

21.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

a)         Vijeće za okoliš (ENVI), 10. lipnja 2021.
b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 11. lipnja 2021.
c)         neformalna videokonferencija ministara vanjskih poslova u razvojnom formatu (FAC - Development), 14. lipnja 2021.
d)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara socijalne politike (EPSCO Social), 14. lipnja 2021.
e)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 15. lipnja 2021.

2.         Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha šećera (vrlo tajno)

3.         a)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)
            
b)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda (ograničeno)
            
c)         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)
            
d)         Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)

4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave