64. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se danas, 23. lipnja 2021. godine, u 15.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                
 
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja                                                                          
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                       
 
5.         Nacrt  konačnog  prijedloga  zakona  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  tržištu  kapitala  (EU)                                                                                         
 
6.         a)         Prijedlog zaključka o produženju korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine do 1. listopada 2021.                                                
            b)         Prijedlog zaključka o produženju besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta                       
            c)         Prijedlog zaključka o zaduženju Hrvatske radiotelevizije da otpiše potraživanja nastala po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili za one za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenim područjima                                                 
            d)         Prijedlog zaključka u vezi provedbe otpisa potraživanja i naknade za električnu energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području za srpanj 2021.                                                                                                           
7.         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „VARTEKS kvart – urbana regeneracija“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                                            
 
8.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. - 2027. godine                                                    
 
9.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu
            b)         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
10.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2020. godinu                                   
 
11.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Kraljevini Butanu donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19                                                                           
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Osijek, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. i 2023. godini, za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova i ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija              
 
13.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluga zaštitnog snimanja dokumentacije – arhiva                                                                           
 
14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja                                               
 
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2020. godinu                               

16.       Izvješće o radu policije u 2020. godini                                                                   
 
17.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine                                                                                                    
 
18.       Godišnje izvješće o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2020. godinu                                              
 
19.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 55. međunarodnom smotrom folklora „Đakovački vezovi“.                                      
 
                                   
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:            

1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 28. i 29. lipnja 2021.                                                                   
 
2.         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje privremenih konzularnih ureda (ograničeno)                                                
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                               
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                        
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave