75. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 9. rujna 2021. godine, u 12.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 10.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                          
 
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o financiranju između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost                                                                                                                       
 
4.         Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine                                                                        
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o tržištu električne energije (EU)                           
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (EU)                                                       
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (EU)                                                                                       
 
8.         a)         Nacrt prijedloga strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. – 2030.
            b)         Nacrt prijedloga programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027.
            c)         Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.                                                                                       
           
9.         Informacija u vezi s popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine               
                                                                                                          
10.       Prijedlog odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije                                                      
                                                                                  
11.       Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih uz provedbu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (predlagatelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske                                                     
 
12.       Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa „ESIF jamstva“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije                                                                   
 
13.       Prijedlog odluke o produljenju istražnog razdoblja u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na istražnom prostoru ugljikovodika „SA-10“                                 
 
14.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda
                                                                                                                                                    
15.       Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme        
 
16.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Raša za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb                                                                                                      
 
17.       a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o upravljanju, održavanju i rekonstrukciji graničnih cestovnih mostova      
            b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije u održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici
 
18.       Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2020. godinu i Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2020. godini                                                                                                                                         
 
19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
 
1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:

a)         Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2018/2228, u vezi s upućivanjem radnika       

b)         Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2018/2112, u vezi s gospodarenjem istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom      
 
2.         Prijedlog očitovanja Trgovačkom sudu u Zagrebu vezano za darovanje nekretnine u Zagrebu                                                                                               
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće                                                                                                   
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.        Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave