77. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 23. rujna 2021. godine, u 12.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 10.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o referendumu

4.         Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (EU)

6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (EU)

7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (EU)

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

10.       Nacrt prijedloga zakona o održivoj uporabi pesticida (EU)

11.       Nacrt prijedloga strategije poljoprivrede do 2030.

12.       Nacrt prijedloga Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine

13.       Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u svezi provedbe popisa stanovništva (predlagatelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske

14.       a)         Prijedlog zaključka u vezi provedbe otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području
            b)         Prijedlog zaključka o produženju korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine
            c)         Prijedlog zaključka o nastavku besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta 
            d)         Prijedlog zaključka o zaduženju Hrvatske radiotelevizije da otpiše potraživanja nastala po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili za one za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenim područjima

15.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske

16.       a)         Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
            b)         Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih  obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

17.       a)         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o kupnji („SK“) za daljnji razvoj, proizvodnju, mogućnosti kupnje i opskrbe cjepivima protiv bolesti COVID-19 za države članice Europske unije, između Europske komisije i Pfizer Inc./BioNTech Manufacturing GmbH 
            b)         Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o kupnji („SK“) za proizvodnju, mogućnosti prioritetne nabave i opskrbu uspješnog cjepiva protiv bolesti COVID-19 za države članice Europske unije, između Europske komisije i Moderna Switzerland GmbH 
                          
18.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći najpotrebitijim državama sukladno procjeni mehanizma COVAX te Republici Tunisu, Socijalističkoj Republici Vijetnamu, Islamskoj Republici Iranu i Republici Trinidadu i Tobagu donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19
 
19.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane       
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o zračnom prijevozu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Države Katara, s druge strane
            c)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Euromediteranskog sporazuma o uslugama zračnog prijevoza između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane
            d)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

20.       Prijedlog odluke o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja Međunarodnog monetarnog fonda

21.       a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
            b)         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

22.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zaključka o obvezivanju Vlade Republike Hrvatske da zaduži Državni zavod za statistiku da kvartalno donese izračun minimalnih troškova života u Republici Hrvatskoj (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)

23.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2020. godini

24.       Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2020.

25.       Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova organizacije Svjetskog prvenstva u reliju - Hrvatska „World Rally Championship“ (WRC)

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

a)         Vijeće za konkurentnost (istraživanje) (COMPET Research), 28. rujna 2021.
b)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET - Internal Market and Industry), 29. rujna 2021.
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:
 
2.1.      broj 2021/0246, u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu
2.2.      broj 2021/0247, u vezi s kvalifikacijama i osposobljavanjem vozača
2.3.      broj 2021/0248, u vezi s uporabom energije iz obnovljivih izvora
2.4.      broj 2021/0249, u vezi s prijevarama i krivotvorenjem bezgotovinskih sredstava plaćanja
2.5.      broj 2021/0250, u vezi s autorskim pravima i srodnim pravima 
2.6.      broj 2021/0251, u vezi s autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu
2.7.      broj 2021/0252, u vezi s očuvanjem kapitala
2.8.      broj 2021/0253, u vezi s investicijskim društvima
2.9.      broj 2021/0254, u vezi sa sprečavanjem pranja novca ili financiranja terorizma
2.10.    broj 2021/0255, u vezi s tržištem financijskih instrumenata

3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave