80. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se danas, 14. listopada 2021. godine, u 12.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
  
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                     
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                  
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                             
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o Državnom inspektoratu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                   
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći

7.         Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata             
 
8.         Prijedlog  zaključka  o  odbijanju  zamolnice  Tužiteljstva  Bosne  i  Hercegovine  od  8. veljače  2021.

9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“                                       
 
10.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda o uspostavi Subregionalnog tehničkog ureda Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja, za jadransku subregiju, u Republici Hrvatskoj, u Splitu

11.       Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine                                                                                   
 
12.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (EU)

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Ličko-senjske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja     
 
14.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

15.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Republike Azerbajdžana o razmjeni informacija i pomoći u naplati poreznih potraživanja              
 
16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu                                                         
 
17.       Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2020. godini                
 
18.       Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2020. godinu.         
 
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      

1.        Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke:
           
           a)        ministara nadležnih za telekomunikacije (TTE Telecom), 14. listopada 2021.
           b)        Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara socijalne politike (EPSCO Social), 15. listopada 2021.
           c)        Vijeća za vanjske poslove (FAC), 18. listopada 2021. 
           d)        Vijeća za opće poslove (GAC), 19. listopada 2021.                          

2.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata (ograničeno)                                                                                                                                    
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
                                                                                                     
4.         a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)       Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                 
 
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave