85. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u srijedu, 17. studenoga 2021. godine, u 10.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 8.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Također, napominjemo da će, u skladu s odlukom Stožera civilne zaštite, predstavnici medija pri ulasku u prostorije NSK morati imati EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na COVID-19.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                              
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                  
3.         Nacrt prijedloga zakona o socijalnoj skrbi (EU)
                                                            
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu
             
5.         Nacrt prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije
                                                          
6.         Nacrt prijedloga zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti
                         
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada
                                                                                                                                               
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti                                                                                                      
10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                     
11.       Nacrt prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa
                       
12.       Nacrt prijedloga zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (EU)                                                                                                     
 
13.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu kombinacijom lijeka protiv bolesti COVID-19 koji se sastoji od kasirivimaba i imdevimaba                                                                                    
14.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći najpotrebitijim državama sukladno procjeni mehanizma COVAX donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19                                                                                                                            
15.       Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Osijek Osječko-baranjskoj županiji, u svrhu provedbe programa revitalizacije brownfield područja OLT Osijek u okviru kojeg se na predmetnoj nekretnini planiraju novi urbani sadržaji, rezidencijalne, gospodarske, znanstvene i društvene namjene, odnosno u svrhu provedbe demografskih mjera, izgradnje poduzetničkih inkubatora i izgradnje novih društvenih sadržaja (kazališta, muzeja, sportskih objekata)                                                                    
 
16.       a)         Prijedlog rješenja o odbijanju ponude trgovačkog društva Marina Sućuraj d.o.o. pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sućuraj
b)         Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sućuraj
 
17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim vodama za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                                                            
 
18.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o izvođenju radova na uređenju zajedničkih dijelova poslovne zgrade u Šibeniku                                                      
 
19.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske                                                    
 
20.       Godišnje izvješće o državnim potporama za 2020. godinu                                        
21.       Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine                                                               
 
22.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad poslovnom konferencijom "The Economist: Svijet u 2022."                                                      
 
23.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         dopunsko zastupničko pitanje Karoline Vidović Krišto, u vezi s otkupom dionica društva INA d.d. i arbitražnim postupkom                                               
 
b)        Karoline Vidović Krišto, u vezi s godišnjim odmorom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija.                                                              
 
           
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 18. studenoga 2021.                                                                            
b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 23. studenoga 2021.                 
 
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na obrazložena mišljenja i pisma službene obavijesti Europske komisije:
 
2.1.      broj 2020/0528, u vezi s medijskim uslugama
2.2.    broj 2021/0049, u vezi s elektroničkim komunikacijama
2.3.    broj 2021/2131, u vezi s osiguranjem depozita
2.4.      broj 2021/2111, u vezi s uhidbenim nalogom
2.5.      broj 2021/2120, u vezi sa suzbijanjem terorizma
2.6.      broj 2015/4023, u vezi s presudom Suda Europske unije           
 
3.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera vezano za prijem pacijenata te vezano za zaposlenike u zdravstvenoj djelatnosti i djelatnosti socijalne skrbi – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                             
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće                                                                                                  
 
5.         Kadrovska pitanja  

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi 
 
 
 
 

Najave