87. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine, u 12.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 10.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu. 
 
Također, napominjemo da će, u skladu s odlukom Stožera civilne zaštite, predstavnici medija pri ulasku u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu morati imati EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na COVID-19.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
            
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                       
 
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
            
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                       

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (EU)               
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (EU)
                      
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (EU)
          
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU)
           
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
               
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu                                                                                                       
 
10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova                                                                                               
 
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava                                                                                                       
 
12.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o obrazovanju odraslih                                 
 
13.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju                                                                                                        
 
14.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (EU)  
                                                                                                                                                      
15.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (EU)                                                                                       
 
16.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori                            
 
17.       Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) (EU) 
                                                                                                                                
18.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina                                                                                                                
 
19.       Informacija o najavi potpisivanja Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije na provedbi komunikacijske i informacijske kampanje za uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

20.       Informacija o namjeri potpisivanja Zajedničke deklaracije o europskoj perspektivi Ukrajine                                                                      
 
21.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2024. godine                                                                                        

22.       a)         Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19                                
            b)        Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19                                                                              
 
23.       Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom o prethodnoj kupnji („SPK“) za razvoj, proizvodnju, kupnju i opskrbu djelotvornim cjepivom protiv bolesti COVID-19 za države članice Europske unije, između Europske komisije i Valneva Austria GmbH                         

24.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) – prometni sektor za Projekt pod nazivom „Studije za nadogradnju infrastrukture luke Rijeka – proširenje Praškog pristaništa“                                      
 
25.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod kluba banaka koji čine: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banka d.d., Split i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb                                             

26.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. i 2023. godini, za nabavu obalnih ophodnih brodova                                                                                       
 
27.       Prijedlog uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (EU)                                                
 
28.      Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine                                                                                                 

29.       Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022.                                                                                                                                                                                         

30.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da donese Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova (predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru)                                                                                       
b)        Prijedlog zaključka o zaduživanju Vlade Republike Hrvatske da zbog naglog rasta cijene plina, te zbog mogućeg dugoročnog trenda rasta cijena energenata, da do 30. 10. pripremi i uputi u proceduru izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kako bi smanjila stopu PDV-a na isporuku plina i toplinske energije ukoliko se rast cijena energenata nastavi, te da se isporuka plina i toplinske energije uključe u članak 38. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost kako bi se iste oporezivale po istoj poreznoj stopi kao i isporuka električne energije (predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka u Hrvatskome saboru)                          
c)         Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama turističkih zajednica za 2019.                                                                                                         

31.       Drugo, treće i četvrto periodičko izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom                                                                                    
 
32.       Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sufinanciranje troškova organizacije Audi FIS Ski World Cup „Snow Queen Trophy“ 2022.                                                    
        
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:       
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 2. prosinca 2021.                                  
b)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara telekomunikacija (TTE Telecom), 3. prosinca 2021.                 
c)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 6. prosinca 2021.                                                                         
d)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 7. prosinca 2021.                 
e)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 7. prosinca 2021.
           
2.         Prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde („Narodne novine“, broj 60/21.) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                                                                        

3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće    
                                                                                                                           
4.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće             
 
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće                                                                                                       
 
6.         Kadrovska pitanja   
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Stranica