9. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 10. rujna 2020. godine, u 11.00 sati u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj 
 
2.         Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020.       godine
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih stranaka Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu o aranžmanima zemlje domaćina za Tajništvo Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti
 
5.         Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (EU)
 
6.         a)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj
            b)        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem    
 
7.         7.1.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Bedekovčina za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

            7.2.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Brtonigla za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag

            7.3.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Đurmanec za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

            7.4.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kotoriba za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

            7.5.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Levanjska Varoš za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

            7.6.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Mače za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

            7.7.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Velika Ludina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

            7.8.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Viljevo za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb    
 
8.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju izmjena Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije
 
9.         Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2019. godinu
 
10.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice        
                                                                      
1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije:  

a)         broj 2020/2171, u vezi s multimodalnim putovanjima
b)         broj 2020/2163 i 2020/2151, u vezi s prometnim informacijama
c)         broj 2016/2171, u vezi s jedinstvenim Europskim željezničkim prostorom
d)        broj 2020/2133, u vezi s opskrbom plina
e)         broj 2020/2204, u vezi s prirodnim staništima         
 
2.         Upravni spor radi postupanja javnopravnog tijela – davanje odgovora na tužbe
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave