95. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 13. siječnja 2022. godine, u 12.00 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Napomena: Molimo sve redakcije da nam sutra do 10.00 sati na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr najave dolazak novinara, fotoreportera i snimatelja koji će pratiti sjednicu.
 
Također, napominjemo da će, u skladu s odlukom Stožera civilne zaštite, predstavnici medija pri ulasku u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu morati imati EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na COVID-19.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                                                        
2.            Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                                                           
3.            Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                               
 
4.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o socijalnoj skrbi (EU)                                      
 
5.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu
                                                                                                                                                                                                   
6.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije                                 
 
7.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti
                                                                                                                                                                         
8.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti 
                                                                                                                                   
9.            Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada                                                                                                             
 
10.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti 
                                                                   
11.          Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2021. godini.                                                                                                    
 
12.          Prijedlog uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine     
 
13.          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina o davanju suglasnosti za prodaju dionica Jadran d.d.
                                                                                                                                                                                            
14.          14.1.      Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
               14.2.      Prijedlog uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
               14.3.      Prijedlog uredbe o plaćama policijskih službenika
               14.4.      Prijedlog uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
               14.5.      Prijedlog uredbe o policijskim zvanjima
               14.6.      Prijedlog uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
               14.7.      Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu
                             unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja                   
 
15.          Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 5. veljače 2021. do 15. srpnja 2021. godine 
                                                                                                                                
16.          Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.            Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
  1. Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. siječnja 2022.
  2. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 18. siječnja 2022.
 
2.            Dopunjeni zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu dokumentacije u vezi s prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13., 73/17., 14/19., 98/19. i 84/21.) i  prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“, br. 3/19. i 17/19.) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                    
 
3.            Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće              
                                                                                                                                                                               
4.            Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće               
 
5.            Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće  
                                                                                                                               
6.            Kadrovska pitanja  
 
7.            Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Stranica