Dan planeta Zemlje


Dan Planeta Zemlje se obilježava diljem svijeta 22. travnja s ciljem uključivanja stanovništva u proces usmjeren na zaštitu prirodnih resursa našeg planeta.

Obilježavanje Dana planeta Zemlje seže u 1970. godinu kad su pod vodstvom američkog senatora Gaylorda Nelsona diljem Sjedinjenih Američkih Država održani “nacionalni skupovi za okoliš” na kojima je sudjelovalo više od 20 milijuna ljudi. Obilježavanje Dana planeta Zemlje na međunarodnoj razini ponovno je aktualizirano 1990. godine. Tada je u manifestacijama diljem svijeta sudjelovalo više od 200 milijuna što je 1992. godine potaknulo održavanje Konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru. Ujedinjeni narodi proglasili su 2009. godine 22. travnja „Međunarodnim danom majke Zemlje“.

U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje organizirano obilježava od 1990. godine, uz značajan angažman resornog ministarstva i udruga za zaštitu okoliša i prirode.

Tema ovogodišnjeg međunarodnog obilježavanja Dana planeta Zemlje je "Kraj plastičnom onečišćenju“ i usmjerena je pružanju informacija o održivom gospodarenju otpadom te poticanju stanovništva na promjene u navikama.
U tom smislu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je jedinicama lokalne samouprave putem EU fondova kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ 85 %-tno sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i  biootpada. Za tu namjeru osigurano je više od 250 milijuna kuna.

Na taj način doprinijet će se realizaciji zacrtanog cilja da se u Hrvatskoj do 2020. odvojeno sakuplja i reciklira 50 % otpadnog papira, metala, plastike i stakla te odvojeno sakuplja, reciklira i oporabljuje 70 % neopasnog građevnog otpada.

Više o Danu planeta Zemlje i njegovom obilježavanju ove godine možete saznati na Internet stranici https://www.earthday.org/earthday/


Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Pisane vijesti