Fuchs: Zakonom o hrvatskom jeziku osigurava se sustavna skrb o njemu

Slika /Vijesti/2023/Studeni/16 studenog/Fuchs 8.jpeg

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je danas u Hrvatskom saboru da se prijedlogom Zakona o hrvatskom jeziku utvrđuju osnovna pravila u službenoj i javnoj uporabi jezika te osigurava sustavna, stručna skrb o jeziku.

"Cilj ovog zakona nije kažnjavati već zaštititi, poučiti, istaknuti dragocjenu vrijednost jezika kao instrumenta kojima se izražava identitet, povijest i kultura", rekao je Fuchs predstavljajući prijedlog zakona.
 
Napomenuo je da, osim ustavne odredbe, u našem zakonodavstvu ne postoji propis koji na jedinstven način detaljnije određuje uporabu hrvatskog standardnog jezika te dodao da je skrb za hrvatski jezik i njegove idiome dužnost države i državnih ustanova, a što je važno za njegovo očuvanje i budući razvoj.
 
Fuchs je pojasnio da se Zakonom o hrvatskom jeziku uređuje pitanje službene i javne upotrebe hrvatskog jezika te propisuje da je u zemlji u službenoj uporabi hrvatski standardni jezik i latinično pismo te da se na njemu odvija pismena i usmena komunikacija tijela državne vlasti, uprave i tijela lokalne i područne samouprave, kao i svih javno-pravnih tijela. No, od službene uporabe hrvatskog jezika izuzimaju se specifične situacije kada je moguće korištenje i lokalnih idioma.
 
Uz to, u medijskim sadržajima mogu se uporabiti i hrvatski narječni idiomi, posebno kada za to ima umjetničkih razloga, u sinkronizaciji stranih filmova i sl. Uz to, zakonom se zaštićuju hrvatski toponimi kao dio hrvatske jezične baštine, a pripadnici nacionalnih manjina mogu obrazovati na materinjem jeziku na svim stupnjevima obrazovanja.
 
Zakon obvezuje Vladu da u roku od dvije godine od dana stupanja zakona na snagu donese Nacionalni plan hrvatske jezične politike, a u roku od šest mjeseci imenuje Vijeće za hrvatski jezik koje bi imalo predsjednika i 14 članova, a bilo bi koordinacijsko savjetodavno tijelo koje će se skrbiti o hrvatskom jeziku i promicati kulturu tog jezika u službenoj i javnoj uporabi.
 
U užurbanom, digitalnom dobu važno je zaštititi materinji jezik
 
Fuchs je naglasio i da je u današnjem užurbanom digitalnom dobu izuzetno važno zaštititi materinji jezik jer veliki svjetski jezici svakodnevno snažno "prodiru u našu jezičnu zajednicu", a radikalno se mijenja i komunikacijski obrazac.
 
"U nacionalnom je interes da se hrvatski jezik razvija u okvirima struke što se pokušava postići i ovim zakonom, i što je bio i povod donošenja zakona", rekao je.
 
Odgovarajući na komentare zastupnika, ministar Fuchs je kazao da donošenje zakona "itekako ima smisla" jer se radi o standardiziranju hrvatskog jezika i donošenju jedinstvene politike u normiranju i standardu hrvatskog jezika.
 
"On ne zadire u dio govornog jezika i umjetničkog dijela nego regulira na koji način bi se trebala odvijati komunikacija između državnih tijela. Također, i na koji način ćemo i u nastavi hrvatskog jezika koristiti standardni hrvatski jezik", rekao je.
 
Također je pojasnio da se nastava u školama može odvijati i na nekom od idioma. Jedino je regulirano da se nastava hrvatskog jezika mora izvoditi na hrvatskom standardnom jeziku dok se u drugim predmetima mogu koristiti i neki od narječja, poručio je. 
 
Izvor: Hina/Vlada 

Pisane vijesti | Radovan Fuchs