Hrvatski sabor donio Strategiju nacionalne sigurnosti RH

Prvi put nakon 2002. godine Hrvatski sabor u petak, 14. srpnja 2017. godine donio novu Strategiju nacionalne sigurnosti RH

Prvi put nakon 2002. godine Hrvatski sabor je danas, u petak, 14. srpnja 2017. godine donio Strategiju nacionalne sigurnosti RH, opći strateški dokument kojim se određuju politike za ostvarivanje nacionalnih interesa i postizanje sigurnosnih uvjeta, s obzirom na izmijenjenu sigurnosnu paradigmu.

Posljednja Strategija nacionalne sigurnosti RH donesena je 2002. godine.

Na današnjoj sjednici Hrvatski sabor donio je Strategiju nacionalne sigurnosti RH s 98 glasova za, 35 suzdržanih te niti jednim glasom protiv.

Strategija nacionalne sigurnosti RH razvija sveobuhvatni nacionalni koncept sigurnosti koji osigurava bolju koordinaciju, strateško planiranje, udruživanje resursa te ujednačeni razvoj sposobnosti s ciljem razvoja sigurnosnih politika koje će na nacionalnoj razini jamčiti građanima visoku razinu sigurnosti, u suradnji sa saveznicima i partnerima.

Strategija nacionalne sigurnosti RH definira nacionalne interese – sigurnost  stanovništva te teritorijalni integritet i suverenost Republike Hrvatske koji su temeljni preduvjeti opstojnosti države u svim njenim funkcijama, dobrobit i prosperitet građana kao pokazatelj kvalitete i uspješnosti države, demokratskog političkog sustava i stabilnog društva, nacionalni identitet, međunarodni ugled i utjecaj koji omogućuju Republici Hrvatskoj sudjelovanje u međunarodnim procesima i u oblikovanju povoljnog međunarodnog okružja  i ravnopravan položaj, suverenitet i opstanak hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, položaj hrvatske nacionalne manjine u drugim državama. Također, Strategija definira devet strateških ciljeva koji podupiru odgovarajuće nacionalne interese.

Proces izrade Strategije nacionalne sigurnosti RH i Zakona o sustavu domovinske sigurnosti proveden je u svim fazama inkluzivnim pristupom, otvoreno i transparentno, a u izradi dokumenta sudjelovalo je oko 150 stručnjaka iz različitih institucija, medija, organizacija civilnog društva i akademske zajednice.

Povjerenstvo za izradu Strategije održalo je ukupno šest sjednica, radna skupina izradila je četiri Nacrta, a završni nacrt Povjerenstvu je predstavljen u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. godine. Održano je osam okruglih stolova, održavane su i pojedinačne konzultacije, a tijekom eSavjetovanja zaprimljen je niz prijedloga i sugestija.

Strategija nacionalne sigurnosti RH je opći strateški dokument temeljem kojeg će se izraditi sektorske strategije, akcijski planovi i standardni operativni postupci za pojedine situacije.

Pisane vijesti