Imenovanja i razrješenja

Radi odlaska na novu dužnost Vlada je danas Gordana Bakotu razriješila dužnosti državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija te umjesto njega na tu dužnost imenovala Veru Vargu.

Radi odlaska na novu dužnost Vlada je danas Gordana Bakotu razriješila dužnosti državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija te umjesto njega na tu dužnost imenovala Veru Vargu.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice imenovala i članove Upravnog vijeća Agencije za obrazovno reformske inicijative za jugoistočnu Europu te za predsjednika tog vijeća imenovala Radovana Fuchsa.

Luminita Matei imenovana je privremenom ravnateljicom Agencije i ona treba obaviti poslove vezane za upis Agencije u sudski registar i organizaciju početka njenog rada.Pisane vijesti