JAVNI POZIV

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

objavljuje 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za vanjske članove Vijeća za provedbu Kodeksa 
ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti 

 
  1. Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 24. Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti ("Narodne novine", br. 54/22) Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata za imenovanje dva člana iz reda u javnosti priznatih stručnjaka u području sprječavanja korupcije i etike u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: vanjski članovi) Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti (u daljnjem tekstu: Vijeće).
  2. Vanjski članovi moraju biti državljani Republike Hrvatske. Vanjski članovi imenuju se na osnovi svojih sposobnosti, iskustva, profesionalnih kvaliteta i besprijekornog profesionalnog ponašanja.
  3. Vanjske članove imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine. Vanjski članovi imaju pravo na odgovarajuću naknadu za svoj rad. Na temelju zaprimljenih prijava na ovaj javni poziv, Vlada Republike Hrvatske imenovat će dva vanjska člana Vijeća.
  4. Prijave, uz koje se obvezno prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ovoga javnog poziva, podnose se u roku 30 dana od objave javnog poziva na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave,  Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za vanjskog člana Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti“.


Pisane vijesti