Jurlina Alibegović za Večernji: Treba nastaviti s uređenjem sustava javne uprave i smanjenjem broja pravnih osoba

Profesionalno proučavanje javne i lokalne uprave doktorica ekonomije Dubravka Jurlina Alibegović začinila je i ministarskim mjestom u Oreškovićevoj Vladi. Ministrica objašnjava koje je projekte započela.
 
Kakvo je vaše mišljenje o državnoj upravi nakon nekoliko mjeseci provedenih na čelu Ministarstva?
 
- Državna uprava ima izuzetno važnu ulogu u funkcioniranju ekonomskog i društvenog života građana, a članstvo u Europskoj uniji dodatno ju je osnažilo. No, postoji niz područja koja je potrebno unaprijediti kako bi državna uprava i lokalna samouprava djelovala u skladu s potrebama građana i gospodarstva. Zato je započet proces promjena kojima se želi unaprijediti sustav javne uprave u cjelini, odnosno postići veća učinkovitost i transparentnost u radu javne uprave, koje su usmjerene na niz područja. Prvo se područje odnosi na racionalizaciju sustava javne uprave, i to smanjenje broja agencija i drugih javnih tijela, racionalizaciju područnih jedinica državne uprave, djelokrug lokalne i područne samouprave, kvalitetu poslova koju obavljaju lokalne jedinice, način financiranja lokalnih poslova te teritorijalnu organizaciju lokalne i područne samouprave sukladno postojećoj razvijenosti Hrvatske. Drugo se područje promjena odnosi na upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru, a treće na digitalizaciju javnih usluga.
 
Ako pođemo od pretpostavke da postoji politička volja da se sustav dobro uredi, koliko bi trebalo vremena za taj posao?
 
- Za neke je aktivnosti potrebno relativno kratko vrijeme, na primjer za izradu zakonskog prijedloga kojim će se cjelovito urediti javna uprava u cilju smanjenja fragmentiranosti i povećanja transparentnosti rada. Međutim, zbog izuzetne složenosti određene aktivnosti traže dulje vrijeme za kvalitetnu pripremu, primjerice poboljšanje organizacijskog modela funkcioniranja lokalne samouprave. Želja nam je na temelju sveobuhvatne liste pokazatelja (demografski, geografski, društveni, gospodarski, fiskalni) pripremiti okvir za izradu više modela organizacije lokalne samouprave te plan provedbe. Tu je nužno promijeniti niz propisa i svi se trebaju, prije upućivanja u proceduru, predstaviti javnosti i o njima se treba provesti javna rasprava. Za kvalitetnu pripremu i, još važnije, uspješnu provedbu potrebno je određeno vrijeme.
 
Gdje ste uočili najviše problema?
 
- Nedostatak političkog konsenzusa o potrebi provođenja reformi i dalje je najvažniji problem koji, na žalost, snažno utječe na donošenje odluka o promjenama ili na brzinu tih promjena.
 
Kako teku projekti vezani uz informatizaciju uprave?
 
- Spomenula bih uslugu e-Visitor kao zadnju e-uslugu koja je uključena u sustav e-Građani. Također, planiramo i povezivanje postojećih e-usluga za poslovne subjekte. Pokrenut je projekt e-Pristojbe koji je prepoznat kao prepreka daljnjem razvoju informatiziranih usluga, a omogućava plaćanje upravnih pristojbu elektroničkim putem. Pokrenut je projekt izrade mobilne aplikacije za sustav e-Građani, kao i projekt ozvučavanja portal gov.hr (za korisnike s teškoćama). Pokrenuti su procesi omogućavanja korištenja sustava e-Građani na relaciji roditelj - dijete te procesi na uspostavi sustava prijave djeteta nakon rođenja putem sustava e-Građani (e-Novorođenče). Kada govorimo o realizaciji projekata vezanih uz informatizaciju uprave, a koje provodi Ministarstvo uprave, treba imati na umu da se ti projekti financiraju iz više izvora: IPA sredstva i projekti su u fazi provedbe i sredstva iz Strukturnih fondova (ESF i EFRR/ERDF/) i projekti su u visokoj fazi pripreme i očekuje se njihovo pokretanje, odnosno početak provedbe do kraja 2016. Uz projekte koje provodi Ministarstvo uprave, istaknula bih i projekte informatizacije uprave za koje su nadležna druga ministarstva. I ti su projekti u visokoj fazi pripremljenosti.
 
Sindikati su vam spočitavali da s jedne strane Vlada produljuje radni vijek, a s druge tjera službenike u mirovinu?
 
- Sindikati s pravom svoje djelovanje i konkretne akcije usmjeravaju u područje zaštite zaposlenih. Međutim, valja imati na umu stanje hrvatskoga gospodarstva i promjene u društvu. S jedne strane, suočeni smo s produljenjem životnog vijeka stanovništva, starenjem populacije i sve izraženijom potrebom pojedinih socijalnih grupa za duljim radom. S druge je strane visoka stopa nezaposlenosti, osobito mladih. Pomiriti ta dva naoko oprečna trenda kretanja nije jednostavno i stoga je potreban stalni socijalni dijalog te izrada socioloških analiza o promjenama u društvu i informiranje i senzibiliziranje javnosti o rezultatima tih analiza. Na osnovi tih analiza potrebno je donositi i prilagođavati mjere javnih politika. Mi u Ministarstvu uprave redovito pratimo promjene koje se odnose na starosnu strukturu zaposlenih u državnoj upravi. Podaci govore da će u razdoblju 2016. - 2018. uvjet za starosnu mirovinu u državnim tijelima i javnoj upravi imati 8167 zaposlenika. Od toga u javnoj upravi 6704 zaposlenika, a u državnim tijelima ukupno bi trebalo biti umirovljeno 1463 osobe.
 
Hoćete li se naći na izbornim listama Mosta?
 
- To je stvar ne samo profesionalne, već ponajprije osobne odluke i što bi to značilo za moju obitelj. Biti u politici je izuzetno težak i odgovoran posao. Treba pomiriti osobne i profesionalne prioritete. Osobno ne bježim od izazova.
 
Je li se mogao očekivati ozbiljniji preustroj lokalnih jedinica da je Vlada opstala?
 
- Da. Pripremili smo nacrt izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi radi racionalizacije lokalnog političkog sustava i lokalne administracije. U proteklih nekoliko mjeseci započeli smo s prikupljanjem podataka potrebnih za sveobuhvatnu analizu usluga koje se pružaju na razini lokalne samouprave. Proveli smo niz konzultativnih sastanaka s predstavnicima nacionalnih udruga lokalnih jedinica o promišljanju najavljene reforme lokalne samouprave. Sve informacije o tome dostupne su javno na linku: www.uprava.hr.
 
Što će na kraju biti sa spajanjem agencija, hoćete li nastaviti s tim poslom ili će se sve zaustaviti do formiranja nove Vlade?
 
- Akcijski plan za smanjenje broja agencija i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima dio je Nacionalnog programa reformi za 2016. godinu. Smatram da je riječ o mjeri kojom se uređuje sustav javne uprave te s planiranim smanjenjem broja tih pravnih osoba treba nastaviti i nova Vlada. Do sada je pripremljen zakonodavni okvir za pokretanje postupka prestanka rada Hrvatske kuće te pripajanja Fonda za naknadu oduzete imovine Ministarstvu financija. Priprema se još niz propisa koje je potrebno izmijeniti ili dopuniti u cilju racionalizacije broja pravnih osoba.
 
Razgovarala Ljubica Gatarić

Večernji list, 15. srpnja 2016.
 

Vijesti iz medija | Uprava