Konferencija za medije ministra Zdravka Marića

Slika /Vijesti/2017/09 rujan/14 rujna/37030715276_05a161158a_o.jpg

Ministar financija Zdravko Marić održao je danas u Banskim dvorima konferenciju za medije, na kojoj je dodatno pojasnio Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine.

Istaknuo je da u prvih šest mjeseci makroekonomski pokazatelji ukazuju na nastavak pozitivnih trendova u hrvatskom gospodarstvu, rekavši da je BDP u porastu od 2,7 posto te rastu i sve kategorije s proizvodne strane BDP-a.
 
Govoreći o prihodnoj strani proračuna, ministar je kazao da Ministarstvo financija na dnevnoj bazi prati izvršenje proračuna. „Ove godine to radimo pojačano s obzirom na poreznu reformu koju smo implementirali“, dodao je.
 
Naglasio je da su porezni prihodi u prvih šest mjeseci u porastu od 2,4 posto u odnosu na prošlu godinu. „Implementirajući kompletnu poreznu reformu kod dobrog dijela poreznih prihoda se vidi porast u odnosu na originalni plan“, rekao je ministar Marić, posebno izdvojivši rast poreza na dohodak i poreza na dobit.  
 
„Stimuliranjem raspoloživog dohotka utječemo i na pojačanu potrošnju, odnosno potražnju“, dodao je ministar. Istaknuo je da je jedna od najjačih poruka porezne reforme smanjivanje stope poreza na dobit što je imalo pozitivnog efekta i na poduzetnike, koji su se proteklih godina nosili s recesijom, te im treba zahvaliti na rezultatima gospodarskog rasta u prvih šest mjeseci. 
 
Što se tiče rashoda, ministar je rekao da je u fokusu racionalno, efikasno i transparentno trošenje proračunskih sredstava. Ponovio je da je Državni proračun u prvih šest mjeseci za 800 milijuna kuna uspješniji te je deficit manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

„Kada se dodaju i izvršenja izvanproračunskih korisnika te konsolidira lokalna samouprava, naše javne financije u prvih šest mjeseci su u suficitu od 35 milijuna kuna“, naglasio je.
 
Poručio i da će Vlada nastaviti s racionalnom politikom vođenja javnih financija, rekavši da očekuje da će rezultat cijele godine biti bolji od originalnih predviđanja. „To znači da će se nastaviti sa smanjivanjem udjela javnog duga u BDP-u za 2017., a plan je 81,1 posto, što je 2,5 postotnih bodova manje u odnosu na kraj 2016. godine“, zaključio je ministar Marić.
 
 
 

Pisane vijesti | Zdravko Marić