Kuščević: Izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi stvoreni preduvjeti za kvalitetniji rad županija, gradova i općina

Slika /Vijesti/2017/10 listopad/26 listopada/37234356984_c90973e264_h.jpg

Ministar uprave Lovro Kuščević predstavio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je danas usvojila Vlada i uputila u saborsku proceduru. 

„Ovim izmjenama postići ćemo još bolju kohabitaciju između predstavničkih i izvršnih tijela u jedinicama lokalne i regionalne samouprave“, poručio je uvodno. Dodao je kako će se ovim izmjenama postići preduvjeti da jedinice lokalne i područne samouprave bolje i kvalitetnije obavljaju svoje zadaće, na dobrobit svojih stanovnika.

Najvažnijim izmjenama istaknuo je drukčiji omjer snaga, odnosno ovlasti predstavničkog tijela i izvršnog tijela u postupku donošenja proračuna te drukčije postupanje Vlade u raspuštanju predstavničkog, odnosno izvršnog tijela u slučaju nedonošenja proračuna.

„Ojačali smo neposrednu demokraciju u postupku referenduma za smjenu čelnika načelnika, gradonačelnika i župana“, kazao je ministar Kuščević. Pojasnio je da se prema važećem Zakonu godinu dana nakon lokalnih izbora ne smije raspisati referendum za opoziv, a ovim je izmjenama taj rok smanjen na 6 mjeseci. Ostaje odredba da se u izbornoj godini ne može raspisati referendum, s obzirom da su redovni izbori uvijek u svibnju pa nema smisla raspisivati referendum u pet mjeseci s obzirom da je nemoguće provesti izvanredne izbore u tom periodu.

Uređeno je i pitanje vijećničkih naknada na način da je stavljena obveza da se vijećnička naknada isplaćuje isključivo po nazočnosti vijećnika na sjednici. Također, poslodavac je dužan vijećnika na dan kad se održava sjednica putiti na neplaćeni dopust.

Smanjene su određene ovlasti čelnika kod raspuštanja mjesnih odbora. Tako će to moći učiniti jedino predstavničko tijelo.

Načelnik, gradonačelnik i župan koji obnašaju dužnost volonterski, u izbornoj godini ne mogu promijeniti svoj status u profesionalni, kako bi se spriječilo da nakon prestanka mandata postoji velik broj dužnosnika koji primaju naknadu 6 mjeseci. „To predstavlja velike uštede za lokalne i regionalne proračune“, poručio je Kuščević.

Ministar je izvijestio da će Prijedlog zakona ići u redovnu saborsku proceduru, dakle u dva čitanja. Što se tiče ograničenja mandata lokalnim čelnicima, pojasnio je da ovim Prijedlogom ta odredba nije predviđena.

Na upit novinara osvrnuo se i na kritike oporbe koja smatra da ovim Prijedlogom zakona gradonačelnici praktički postaju nesmjenjivi. Ministar je naglasio da je upravo ovim izmjenama čelnicima lokalnih tijela oduzeta mogućnost raspuštanja predstavničkog tijela.

Prema ovim izmjenama, ukoliko čelnik lokalnog tijela ne preda prijedlog proračuna, Vlada raspušta njega, a ne kao do sada kada je u tome slučaju Vlada raspuštala i čelnika i predstavničko tijelo.  „Izbjegli smo mogućnost da čelnik lokalnog tijela nepredavanjem proračuna inicira raspuštanje predstavničkog tijela“, pojasnio je ministar.

Također, ukoliko predstavničko tijelo ne prihvati proračun bez obrazloženja, ono mora biti raspušteno jer se radi o politikantskim razlozima. Ministar je dodao da se proračun, koji je glavni financijski akt jedinice lokalne samouprave, pretvorio u akt za rušenje župana, gradonačelnika i načelnika, što nije njegova bit. „Drugi su elementi na kojima se mogu rušiti župani, gradonačelnici i načelnici, ali to ne smije biti proračun“, kazao je. Dodao je da predstavničko tijelo ima pravo amandmanima mijenjati prijedlog proračuna na način da poštuju  svoje birače. Ukoliko takav proračun čelnik povuče, tada Vlada raspušta opet samo njega, dok predstavničko tijelo ostaje isto.

„Ne vidim niti jedan instrument gdje je čelnik postao nedodirljiv, gdje su mu pojačane ovlasti u odnosu na važeći Zakon. Dapače, smanjene su u tome da mora predati proračun, da ne može nepredavanjem raspustiti predstavničko tijelo i da ne može raspustiti više mjesne odbore. Ovime smo samo prisilili na bolju suradnju u cilju izrade kvalitetnijih proračuna, a sve to u cilju ispunjavanja temeljnih zadaća općina, gradova i županija“, poručio je ministar.  

Pisane vijesti | Lovro Kuščević