Ministrica Mrak -Taritaš o isplati za oštećene kuće: Građani ne trebaju nikud ići, sve će država odraditi za njih

Slika /Vijesti/2014/Srpanj/3 srpnja/Mrak - Taritas.jpg

Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš danas je, nakon sjednice Vlade, novinarima objasnila detalje Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije.

Preliminarna procjena ukupnih troškova obnove zgrada po Programu iznosi 1.633.000.000,00 kuna, bez PDV-a. Ministrica Mrak-Taritaš na početku konferencije naglasila je da nikakvog poskupljenja PDV-a neće biti, a da su u Programu navedeni iznosi svega što je dosad napravljeno. „Kada gledate naš program, mi smo trebali prikazati sve što je napravljeno, dakle i koliko košta odvoz mulja, čišćenje, a to su sve javni radovi i oni moraju biti iskazani. Tako kada vidite taj veliki iznos, on će realno biti znatno manji, ali moramo prikazati sve radove koji su bili napravljeni“, rekla je i pojasnila da je dosad sve napravljeno volonterski. Hrvatska komora arhitekata volonterski je izradila interna rješenja i izabrala najbolje opcije za obnove kuća, a Hrvatska komora inženjera građevinarstva volonterski napravila snimak te Program za zapisnik i troškovnik. „To je sve bio volonterski rad, a mi to moramo iskazati u troškovima s nekakvom cijenom, jer se mora znati koliko to sve zajedno stoji“. Također je pojasnila da su novci od legalizacije predviđeni za obnovu stambenog fonda te da nema nikakvih potreba za rebalansom proračuna. „Imamo stavku 43. koja se puni novcem od legalizacije i u Zakonu o legalizaciji je bilo definirano kako se on može trošiti, a sad ćemo trošiti za ovo. Dakle, stavka je još uvijek puna, jer sve ovo što smo dosad napravili je čisto volonterski“. Kazala je da trenutno ukupna suma iznosi 250 milijuna kuna, ali da se ta stavka dalje puni sredstvima od legalizacije.  „Stvarnu procjenu ukupnih troškova obnove ćemo imati kada vidimo tko se odlučio za isplatu, a tko je ušao u sustav obnove“, zaključila je ministrica.

Prema Programu, isplata novčanih sredstava za stambenu zgradu I. kategorije oštećenja s pomoćnim i gospodarskim zgradama koje su u funkciji stambene zgrade utvrđuje se u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna, a za stambenu zgradu II. kategorije u iznosu od 70.000,00 kuna. Ministrica je pojasnila da se taj iznos odnosi na samu parcelu na kojoj je kuća i pomoćne zgrade, a odluka o isplati je donesena u skladu sa stanjem na terenu. „Odlučili smo se za isplatu jer teren pokazuje da ljudi već sami rade, oni će uzeti lokalne obrtnike i na jesen će sve te kuće koje su manje oštećene sigurno biti useljene“.

Također, kazala je da će za otprilike tjedan dana početi pozivati vlasnike ili korisnike kuća za obnovu da dođu i potpišu izjavu da se slažu da im se izvrši isplata, umjesto da uđu u sustav obnove. „Dakle, ljudi ne trebaju nikud ići. Sve će država odraditi za njih“, rekla je ministrica. Dodala je da se u utorak planiraju prva rušenja, ali da ne očekuje da će se svih 666 kuća označenih opasnim po život rušiti, već otprilike njih 150. „Očekujem da će se za ostale kuće građani ipak odlučiti sanirati neke konstruktivne elemente“, kazala je ministrica.

 

Pisane vijesti | Planiranje i izgradnja