Novim zakonom ubrzava se postupanje u procesu izvršavanja kazne zatvora

Slika /Vijesti/2020/03 ožujak/05 ožujka/210-sjednicaVRH.jpg

U Banskim dvorima održana je 210. sjednica Vlade. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljeno je 16 točaka dnevnog reda, među kojima Prijedlog zakona o izvršavanju kazne zatvora te Informacija o aktualnom stanju, poduzetim mjerama te preporukama koje se odnose na suzbijanje koronavirusa u Republici Hrvatskoj.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković je, govoreći o Prijedlogu zakona o izvršavanju kazne zatvora, istaknuo da se ovim zakonom uređuju sva pitanja vezana za izvršavanje kazne zatvora – bilo izrečene u kaznenim sudskim postupcima, bilo u onim prekršajnim.

Bošnjaković je pritom podsjetio da je važeći zakon na snazi od 1999. godine te je bilo 13 izmjena.

„S obzirom da se situacija bitno promijenila, sada je trenutak da donesemo novi zakon. Novi zakon kao jednu od najvažnijih izmjena nudi brže postupanje od trenutka pravomoćnosti presude kojom je nekome izrečena kazna zatvora, do samog upućivanja i stupanja na izvršenje kazne“, kazao je.

Izvijestio je da su rokovi vezani za takva postupanja bitno skraćeni te će postupak biti brži. „U suradnji s drugim resorima ostvarit će se potpuni nadzor od trenutka izvršavanja pravomoćnosti kazne do samog smještaja i dolaska na izvršavanje kazne“, rekao je.

U kontekstu unaprjeđenja zatvorskog sustava  modernim tehnologijama, ministar Bošnjaković je izdvojio elektronički nadzor. „Posebno je bitan kod uvjetnog otpusta te same istrage. Potom imamo i moguću komunikaciju putem modernim tehnologija, dakle između zatvorenika i maloljetne djece“, kazao je.

Posebice je istaknuo da se uređuje status zatvorske bolnice koja postaje dio sustava javnog zdravstva te će biti mnogo bolja komunikacija s ostalim zdravstvenim ustanovama.

Izmjene i dopune  Zakona o osiguranju

Prihvaćen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Cilj je usklađivanje s Direktivom Solventnost II koja propisuje obvezu za države članice koje nemaju euro kao nacionalnu valutu, da u slučajevima upute na euro, tečajna vrijednost nacionalne valute koju treba koristiti od 31. prosinca svake godine treba biti vrijednost koja se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izdvojio je da su kunski iznosi u Zakonu o osiguranju zamijenjeni iznosima u eurima, kako se ne bi svake godine morale pripremati izmjene i dopune Zakona o osiguranju.

„Slijedom Direktive Solventnost II, izmijenjene su odredbe koje se odnose na izračun minimalnog potrebnog kapitala, uvjeti koje trebaju ispuniti društva za osiguranje kako bi se kvalificirali kao mala društva te iznosi uključeni u velike rizike na način da su kunski iznosi zamijenjeni iznosima u eurima, uz navođenje preračunavanja u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB-a“, naglasio je Marić.

Osigurava se usklađivanje s Bilateralnim sporazumom između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje, na način da se propisuje da u slučaju sklapanja međunarodnog sporazuma koji obvezuje Republiku Hrvatsku, na poslovanje društva za reosiguranje iz treće države koja je stranka tog sporazuma, primjenjuju uvjeti koje propisuje međunarodni sporazum.

„Propisuje se obveza ishođenja prethodnog odobrenja od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje, uvjeti, prestanak i ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora, čime se osigurava standard za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora neposrednom provjerom navedenih uvjeta, s obzirom na ulogu i važnost nadzornog odbora u društvu za osiguranje“, kazao je Marić.

Svakodnevni sastanci Stožera civilne zaštite

Ministar Zdravstva Vili Beroš iznio je Informaciju o aktualnom stanju, poduzetim mjerama te preporukama koje se odnose na suzbijanje koronavirusa u Republici Hrvatskoj. Izvijestio je da je u svijetu 95 484 oboljelih, od kojih je 15 054 izvan Kine. U Europi je 4 370 oboljelih, od kojih 114 smrtnih slučajeva.

U Hrvatskoj od ukupno 251 testirane osobe, do sinoć u 23:00 sati 10 je pozitivnih, od kojih u Zagrebu tri, pet u Rijeci te dva u Varaždinu.

„Ova epidemiološka slika je obećavajuća i zadovoljavajuća iz razloga što se radi o samo tri žarišta“, ocijenio je Beroš.

Podsjetio je da su kontakti oboljelih zahvaljujući radu epidemiološke službe brzo detektirani i stavljeni pod nadzor.

„Postotak pozitivnih u odnosu na broj testiranih je 3,98 posto“, izvijestio je.

Napomenuo je da Stožer civilne zaštite svakodnevno održava sastanke. „Upućuju se stroge preporuke ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima da u idućih mjesec dana odgode pružanje usluga zdravstvenog turizma osobama s područja zahvaćenih koronavirusom“, naglasio je i dodao da je ujedno upućen apel svim osobama koje su boravile na područjima zahvaćenim koronavirusom da u interesu javnog zdravstva ne odlaze na javna okupljanja.

Dodatne preporuke za postupanje i nadzor

Izdvojio je da zasad nisu predviđena otkazivanja događanja u sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Krizni stožer je iznio i dodatne preporuke za postupanje i nadzor. „U kategoriji djelatnosti to su racionalna upotreba zaštitne opreme za ljekarništvo i zdravstvene djelatnike, upute za pružanje psihološke pomoći osobama u samoizolaciji te niz drugih, specifičnih uputa“, kazao je.

Beroš je poručio da provođenjem planiranih epidemioloških mjera Krizni stožer Ministarstva zdravstva, Stožer civilne zaštite i Vlada odlučno postupaju u odgovoru na širenje zaraze. Sve je pozvao na pridržavanje preporuka te nužan oprez.

Brojke noćenja i dolazaka turista u skladu s prošlom godinom

U kontekstu aktivnosti Stožera civilne zaštite, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozvao je sve da prate preporuke Stožera jer je to najbolji način sprječavanja širenja zaraze.

„Sve su naše preporuke usmjerene prema svim građanima, ali posebno prema određenim skupinama kada govorimo o gospodarstvu, turizmu, poslodavcima i svima onima koji su u ovom trenutku najzainteresiraniji“, poručio je Božinović.

„U ovom trenutku zaista je teško reći neke brojke“, kazao je ministar financija Zdravko Marić. Istaknuo je da se porez na dodanu vrijednost i ukupni prihodi u prva dva mjeseca, ispunjavaju očekivanom dinamikom, međutim, efekti koronavirusa bit će vidljivi tek u ožujku.

„Početak godine prije virusa u skladu je s očekivanjem, za dublju sliku nedostaju varijable poput dubine i duljine trajanja krize“, rekao je ministar Marić.

Ministar turizma Gari Cappelli rekao je da su brojke noćenja i dolazaka od početka godine do danas u skladu s prošlom godinom, negdje čak i veće.

Također je istaknuo da ukoliko dođe do zaustavljanja ekspanzije virusa u idućih 30 dana, Hrvatska može uhvatiti ritam od prošle godine i imati dobre rezultate turističke sezone.

„Imamo prednost da smo autodestinacija, što znači da preko 70 posto turista dolazi automobilima, a druga prednost je last moment booking, to jest da su najčešće rezervacije u svibnju za srpanj i kolovoz“, naglasio je ministar turizma.

Razborito, transparentno i informativno

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat je rekao da Ministarstvo ima metodološki pristup s pet segmenata procjene načina širenja ekonomskih poremećaja uzrokovanim koronavirusom.

„Na sastanku Vijeća za konkurentnost 27. veljače dogovoreno je da članice definiraju Nacionalnu kontaktnu točku odgovornu za izvještavanje EU, a mi ćemo prezentirati ovaj metodološki pristup i predložiti da se njime obavežu sve zemlje“, kazao je ministar.

Premijer Plenković je istaknuo da je sada prezentirano sve što se poduzima za suzbijanje koronavirusa s različitih aspekata.

„Nema nikakve odluke da djeca ne bi išla u školu, pratimo situaciju i sve što dosad poduzimamo je trezveno, razborito, transparentno i informativno te nikakvih drugih mjera nema“, kazao je.

Uredbom o naknadama za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika lokalnim jedinicama veći prihodi

Državni tajnik u ministarstvu zaštite okoliša i energetike Ivo Milatić predstavio je Prijedlog uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, kojom se propisuje način utvrđivanja, visina i omjer raspodjele naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

„Naknade se dijele na fiksni i varijabilni dio, a investitor ih je dužan plaćati“, kazao je državni tajnik.

Dodao je da se Uredbom također povećava udio za pridobivene količine ugljikovodika i geotermalnih voda u korist lokalne samouprave, na način da se udio koji se uplaćivao u državni proračun smanjio sa 50 na 40 posto, odnosno povećao u korist lokalne samouprave sa 30 na 40 posto.

Predsjednik Vlade Plenković naglasio je da je to odluka koja ide u prilog jedinicama lokalne samouprave u pogledu prihoda.

Vlada je donijela odluku o provođenju vježbe „Kibernetički štit 2020.“ za uvježbavanje upravljanja u uvjetima kibernetičkih incidenata, za koju je Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, kazao da će se održati u ožujku 2020. godine u Zagrebu.

„Vježba se provodi radi uvježbavanja sudionika u upravljanju u uvjetima kibernetičkih incidenata te jačanja sigurnosne svijesti i sigurnosne kulture na nacionalnoj razini“, istaknuo je državni tajnik Ivić.

Reprezentativan vojni kampus za primjer drugim zemljama

Dana je suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini, za izvođenje radova na rekonstrukciji građevine broj 62 na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu, a ministar financija Marić kazao je da se radi o ukupnom iznosu od 28.059.506,05 kuna, s PDV-om.

Državni tajnik Ivić dodao je da će realizacijom ovog projekta Hrvatska dobiti moderan kongresni centar, za izvođenje nastave za kadete i polaznike vojnih škola, ali služiti i za druge stvari, a time i reprezentativan kampus za primjer.

Pomoć osobama koje su bile zatočene na području Republike Srbije i Crne Gore

Također, Vlada je donijela odluku o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju aktivnosti i pružanje pomoći bivšim zatočenicima koji su za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku prisilno odvođeni i zatočeni na području Republike Srbije i Crne Gore.

„Odlukom o osnivanju ovakvog multidisciplinarnog povjerenstva mi bismo našim građanima koji su okupljeni u Hrvatskom društvu logoraša koncentracijskih logora u Srbiji pružili stručnu i svaku drugu potporu i pomoć u vođenju postupaka gdje oni traže naknadu štete za sve ono što su prošli“, kazao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Dodao je da je nedvojbena činjenica da su nasilno odvedeni prošli torture i muke.

„Netko za to mora snositi odgovornost i tim ljudima nadoknaditi štetu“, zaključio je.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazao je da smatra da je to sustavan i značajan iskorak, kojim će hrvatska Vlada podržati i pomoći osobama koje su nasilno odvedene.

„Vjerujem da ćemo kroz ovakav sustavan pristup podržati te osobe, kako bi u konačnici nakon toliko godina dobili satisfakciju, odnosno odgovarajuće obeštećenje“, kazao je ministar.

Na kraju, Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad održavanjem „30. Nacionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih Hrvatske u Dubrovniku – Dubrovnik 2020.“ koje će se održati od 11. do 15. ožujka u Dubrovniku.
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade