Održan sastanak potpredsjednice Šimprage i Tomislava Žigmanova

  • Slika /Vijesti/2023/Rujan/19 rujna/ppV Žigmanov 2.jpg

Potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga primila je ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije Tomislava Žigmanova, 18. rujna 2023. u Banskim dvorima.

Sastanak je održan u sklopu studijskog posjeta predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije te organizacija civilnoga društva iz Republike Srbije Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Potpredsjednica Šimpraga i ministar Žigmanov razgovarali o razmjeni dobrih praksi i umrežavanju institucija Republike Hrvatske i Republike Srbije u procesima kreiranja javnih politika i suradnje s civilnim društvom.

Istaknuto je da su organizacije civilnoga društva važan akter u izradi i provedbi javnih politika te da Republika Hrvatska ima kvalitetan normativni i institucionalni okvir za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva koji može biti primjer zemljama u regiji.

Navedeno je i da je u procesu europskih integracija važno imati kvalitetan i otvoren dijalog sa civilnim društvom i da iskustva Republike Hrvatske mogu poslužiti kao primjer Republici Srbiji, pri čemu je potpredsjednica istakla podršku svim vidovima suradnje između Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i institucija Republike Hrvatske.

U sklopu posjeta gostiju iz Republike Srbije održan je i sastanak potpredsjednice Vlade i ministra Žigmanova s predstavnicima institucija i organizacija uključenih u provedbu projekta „Dijalog promjena: Podrška reformama kroz suradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“ u sklopu kojeg je i realiziran studijski posjet, a koji je financiran sredstvima Europske unije. Na sastanku je predstavljen projekt „Dijalog promjena“ u čijoj provedbi sudjeluje i Ured za udruge te su razmotrene daljnje mogućnosti za suradnju i prijenos znanja u ovom području.

Ministar Žigmanov  zaključno je pozvao potpredsjednicu Vlade u službeni posjet Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.

Pisane vijesti