Održana 193. (telefonska) sjednica Vlade


Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.
 
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.
 
Nove cijene iznosit će:
  • 1,38 EUR/l (10,40 kn/l) za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l) 
  • 1,39 EUR/l (10,47 kn/l) za dizelsko gorivo (smanjenje 0,12 EUR/l)
  • 0,89 EUR/l (6,71 kn/l) za plavi dizel (smanjenje 0,12 EUR/l)
  • 1,36 EUR/kg (10,25 kn/kg) UNP za spremnike (smanjenje 0,02 EUR/kg)
  • 1,93 EUR/kg (14,54 kn/kg) UNP za boce (smanjenje 0,02 EUR/kg).
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
  • 1,61 EUR/l (12,13 kn/l) za benzinsko gorivo
  • 1,65 EUR/l (12,43 kn/l) za dizelsko gorivo
  • 1,01 EUR/l (7,61 kn/l) za plavi dizel
  • 1,61 EUR/kg (12,13 kn/kg) UNP za spremnike
  • 2,24 EUR/kg (16,88 kn/kg) UNP za boce.


Pisane vijesti