Održana 261. (telefonska) sjednica Vlade

  • Slika /Vijesti/2023/Studeni/06 studenog/Gorivo 8.studenoga.png

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.
 
Uredba stupa na snagu 8. studenoga 2023., a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.
 
Nove cijene iznosit će:
 
•          1,46 EUR/l (11,00 kn/l) za benzinsko gorivo (promjena 0,00 EUR/l) 
•          1,52 EUR/l (11,45 kn/l) za dizelsko gorivo (smanjenje 0,04 EUR/l)
•          0,98 EUR/l (7,38 kn/l) za plavi dizel (smanjenje 0,04 EUR/l)
•          1,22 EUR/kg (9,19 kn/kg) UNP za spremnike (promjena 0,00 EUR/kg)
•          1,78 EUR/kg (13,41 kn/kg) UNP za boce (smanjenje 0,01 EUR/kg).
 
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
 
•          1,59 EUR/l (11,98 kn/l) za benzinsko gorivo
•          1,67 EUR/l (12,58 kn/l) za dizelsko gorivo
•          1,07 EUR/l (8,06 kn/l) za plavi dizel
•          1,46 EUR/kg (11,00 kn/kg) UNP za spremnike
•          2,09 EUR/kg (15,75 kn/kg) UNP za boce
 
Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. Radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, Vlada je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje, a tijekom 2023. u petnaest navrata.
 
S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se, radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 7. studenog do 20. studenog 2023., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.
 
Vlada je prihvatila i Izvješće o stanju ilegalnih migracija na području Republike Hrvatske za razdoblje od ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor. Hrvatski kapaciteti u pogledu zaštite vanjske granice su jedni od najučinkovitijih u EU-u. Bez obzira na pojačani pritisak u svim zemljama u jugoistočnoj Europi, hrvatska policija stanje sigurnosti drži u kontroliranim uvjetima. Provodi mjere i postupa sukladno schengenskom aquisu uz nultu stopu tolerancije na kršenje ljudskih prava. Osim toga Republika Hrvatska kontinuirano radi na jačanju međunarodne suradnje s mjerodavnim tijelima i agencijama drugih država, kao i EU agencijama od kojih bismo posebno izdvojili Frontex i susjedne države članice kroz suradnju u smislu održavanja sastanaka, provođenja zajedničkih/mješovitih ophodnji uz državnu granicu, razmjene informacija, provođenje obuke i dr.
 
Dano je i mišljenje Hrvatskome saboru na Prijedlog zaključka o obvezi Vlade Republike Hrvatske da podnese Hrvatskome saboru izvješće o stanju ilegalnih migracija na području Republike Hrvatske za razdoblje od ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu donošenja ovog zaključka (predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora).
 
Materijal s današnje sjednice dostupan je putem poveznica:
 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Studeni/261%20sjednica%20VRH/261%20-%201.docx
 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Studeni/261%20sjednica%20VRH/261%20-%202.docx
 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Studeni/261%20sjednica%20VRH/261%20-%203.docx
 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Studeni/261%20sjednica%20VRH/261%20-%204.docx

Pisane vijesti | Priopćenja