Održana sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome Vlade RH

Pod predsjedanjem potpredsjednice Vlade i ministrice obiteljbranitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranke Kosor danas je održana sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome Vlade RH.Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o provođenju Nacionalnog programa za Romte su razmotreni prijedlozi potrebnih dorada.

Pod predsjedanjem potpredsjednice Vlade i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranke Kosor danas je održana sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome Vlade RH.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o provođenju Nacionalnog programa za Rome, te su razmotreni prijedlozi potrebnih dorada. Članovi Povjerenstva izviješteni su o provođenju mjera i stvaranju uvjeta za njihovo sustavno provođenje od donošenja Nacionalnog programa, a putem ministarstava i drugih nadležnih državnih tijela. Izviješćem je zaključeno kako je uključivanje lokalne i regionalne samouprave dijelom dobro ostvareno, ali i da dio općina i gradova nije još u dovoljnoj mjeri uključen u provedbu Nacionalnog programa za Rome. U tom smislu je istaknuto kako u Zagrebu i Čakovcu još nisu izgrađeni kulturni centri za Rome, iako su inicijalna financijska sredstva bila doznačena još i prije donošenja Nacionalnog programa za Rome. Prema općim procjenama ostvaren je pomak u poboljšanju uvjeta življenja Roma, stvoreni su uvjeti za uređenje i legalizaciju dijela naselja, poduzete su mjere za rješavanje statusnih pitanja, a intenzivno se djelovalo na osposobljavanju mladih Roma putem dosad održanih 6 seminara u organizaciji Ureda za nacionalne manjine Vlade RH, te ubrzanog uključivanja Romkinja u javni i društveni život.

Na sjednici je prihvaćeno i Izvješće o provođenju Akcijskog plana Desetljeća uključivanja Roma 2005.-2015. U nepunih šest mjeseci provedbe Akcijskog plana pokrenute su aktivnosti u četiri područja: obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju i stanovanju, pri čemu je posebno naglašeno kako je završeno istraživanje prostornog rješavanja i karakterizacije romskih naselja, a pri kraju je izrada županijskih programa i aktivnosti mjera za unaprjeđenje stanja prostora i uvjeta stanovanja na lokacijama naseljenim Romima. Na sjednici je također dogovoreno da se iduća sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome održi idućeg mjeseca u Osječko-baranjskoj županiji.Pisane vijesti