Održana tematska sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća

Povod za održavanjem ove tematske sjednice bila je činjenica da se 28. travnja u 120 zemalja širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnikpa je stoga i Vlada Republike Hrvatskprihvaćajući mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća uputila Hrvatskom saboru prijedlog da se 28. travnja proglasi Nacionalnim danom zaštite na radu...

Jučer je u zgradi Vlade Republike Hrvatske održana 96. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, na temu: „Značaj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj“.
Povod za održavanjem ove tematske sjednice bila je činjenica da se 28. travnja u 120 zemalja širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike, pa je stoga i Vlada Republike Hrvatske, prihvaćajući mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća uputila Hrvatskom saboru prijedlog da se 28. travnja proglasi Nacionalnim danom zaštite na radu, kao spomen na sve radnike koji su poginuli na radu, umrle od bolesti uzrokovanih štetnim utjecajima na mjestima rada, te na sve radnike ozlijeđene i oboljele na radu i u vezi s radom.
U svom uvodnom izlaganju Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade i predsjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća naglasila je da siguran i zdrav rad za sve mora zauzeti mjesto u širim društvenim okvirima, čime će pridonijeti osvješćivanju poslodavaca i radnika kao nositelja prava i obveza na području sigurnosti i zaštite na radu, ali i tijela izvršne i zakonodavne vlasti kao jamca javnog okvira tog sustava.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji je stupio na snagu u srpnju 2003. godine, na temelju višegodišnjeg hrvatskog iskustva ugrađena su rješenja koja poslodavcima olakšavaju primjenu Zakona, povećavaju učinkovitost inspekcije rada i omogućavaju veće sudjelovanje radnika u rješavanju problema vezanih uz zaštitu na radu, te se osigurava potpuna usklađenost Zakona sa smjernicom EU89/391 o uvođenju mjera za poticanje unapređivanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu.


Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor istaknula je neizbježno jačanje kontrolne, preventivne, savjetodavne, pa i represivne funkcije kroz nadzor i djelovanje dovoljnog broja osposobljenih, opremljenih, te značaju i odgovornosti posla primjereno plaćenih inspektora, uz pooštravanje prekršajne i kaznene politike sudova u slučaju ponavljanja određenih kršenja propisa iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Na tome tragu su i predložene izmjene i dopune Zakona o prekršajima, koje su upućene u Hrvatski sabor.
Također, Vlada Republike Hrvatske u narednom će razdoblju nastaviti proces usklađivanja zakonodavstva iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu s pravnom stečevinom Europske unije te se sukladno tome priprema zajedno s predstavnicima socijalnih partnera i donošenje Akcijskog plana za poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje. Krajem prošle godine u cilju posebne provedbe specifičnog zdravstvenog osiguranja radnika osnovan je i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Najkasnije do kraja slijedeće godine u cilju jačanja stručnih, materijalnih i ljudskih resursa, osnovati će se i novi Zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, s oko 50 stručnjaka koji će također doprinijeti dugoročnom unapređenju stanja na ovom području.
Potpredsjednica Kosor posebno značajnom smatra aktivnost Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koje djeluje od 2000. godine, a Vlada Republike Hrvatske je novom odlukom otvorila prostor za još značajniju ulogu toga savjetodavnog tijela u čijem radu, uz predstavnike socijalnih partnera, sudjeluju i priznati stručnjaci te predstavnici udruga.
Tijekom ove godine jedan od važnijih zadataka svakako će biti i završetak rada te donošenje Nacionalnog plana unapređenja zaštite na radu.
Navedeni plan bit će moguće donijeti, a posebice implementirati, upravo aktivnim doprinosom svih onih koji predstavljaju tijela, institucije i organizacije zadužene za djelovanje na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
Pisane vijesti