Okrugli stol Ureda za ljudska prava

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske organizira u utorak, 20. veljače 2007. godine, u 11.00 sati, u Novinarskom domu, Perkovčeva 2, okrugli stol na temu Ljudsko pravo na zdravlje – poremećaji u prehrani.

Program:

11.00 Pozdravni govor
Luka Mađerić, predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske


I. DIO LJUDSKO PRAVO NA ZDRAVLJE – POREMEĆAJI U PREHRANI

11.15-11.25 Mila Jelavić, pravobraniteljica za djecu

11.25-11.35 dr. med. Sanja Predavec, načelnica Odjela za primarnu zdravstvenu zaštitu pri Upravi za stručno – medicinske poslove, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

11.35-11.45 dr. sc. Darija Vranešić, nutricionistica

11.45-11.55 prim.mr.sc.dr. Mirta Mahnik, Zavod za kliničku psihijatriju, KBC Rebro

II. DIO KULTURALNO – SOCIOLOŠKI ASPEKT POREMEĆAJA U PREHRANI

11.55-12.10 Projekcija dijela filma «Debele žene Mauretanije»

12.10-12.20 Željka Jelavić, etnologinja, viša kustosica Etnografskog muzeja/ Centar za ženske studije

12.20-12.30 Saša Joka, modni urednik magazina Elle

12.30-12.40 Tihana Harapin Zalepugin, vlasnica modne agencije «Talia»

12.40-12.50 Sonja Njunjić, predsjednica Udruge za prevenciju prekomjernetežine

DiskusijaNajave