Oslobađanje plaćanja najamnine za potresom oštećene državne nekretnine

  • Slika /Vijesti/2021/ožujak/04 ožujak/27.jpg

Obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države, a oštećenih u potresu, bit će oslobođeni najmoprimci i korisnici s područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba. Najmoprimci i korisnici državnih nekretnina bit će oslobođeni plaćanja počevši od siječnja ove godine pa do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu.

Vlada je na današnjoj 46. sjednici raspravila 19 točaka dnevnog reda, među kojima su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu te Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba.

Medved: Završetak procesa brzih pregleda planira se za 10 dana

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izvijestio je da se na potresom pogođenom području u idućih 10 dana planira pregledati preostalih oko dvije tisuće objekata oštećenih u potresu, čime bi proces brzih pregleda na tom području bio završen.

"Ukupno su do sada pregledana 35.772 objekta, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 4227 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 7743 objekata", kazao je Medved.

Načelnik Stožera za saniranje posljedica potresa Medved istaknuo je i da je u tijeku ažuriranje popisa građevina koje predstavljaju ugrozu za živote ljudi te da se za njih izrađuju elaborati za uklanjanje.

Dodao je i kako su do sada evidentirane 2883 osobe s potresom pogođenog područja koje su privremeno prijavile boravište u drugim mjestima unutar Hrvatske. 

Također, zasada je zaprimljeno 2897 zahtjeva za obnovu odnosno izgradnju potresom oštećenih građevina. 

Medved  je izvijestio da je u Sisku, Petrinji te općinama Donji Kukuruzari i Majur u potresu stradalo 51 biračko mjesto.

Dodao je kako je Stožer uoči lokalnih izbora u svibnju održao sastanak sa Državnim izbornim povjerenstvom, a dogovoreno je kako će Stožer pronaći zamjenske lokacije za biračka mjesta koja su stradala u potresu.

Dodaje da se nastavlja osiguravanje privremenog smještaja za stanovništvo na potresom pogođenom području, a do sada je postavljeno 1594 kontejnera i mobilne kućice.

Beroš: Vrlo dobar interes građana za cijepljenje 

Među 350 pozitivnih uzroka na covid-19, koji su dosad sekvencionirani, 99 uzroka pozitivno je na britanski soj, dva na afrički a četiri na njujoršku varijantu virusa, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš.

"U suradnji s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti Hrvatski zavod za javno zdravstvo u protekli mjesec dana i u naredna četiri tjedna šalje 10 posto pozitivnih uzroka iz Hrvatske slučajnim odabirom iz dokazanih grupiranja na sekvenciranje. Dosad je poslano malo više od 1000 uzoraka te su za 350 došli rezultati", rekao je Beroš

Britanski soj covida-19 prisutan je u Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj te Splitsko-dalmatinskoj županiji s nešto pozitivnih uzoraka je u Gradu Zagrebu.

"U protekla dva tjedna ponovno bilježimo rast zaraženih na tjednoj razini. Broj aktivnih slučajeva na tjednoj razini porastao je 24 posto. Broj hospitaliziranih i dalje ima povoljan trend blagog pada, međutim on prati broj novozaraženih s određenim vremenskim razmakom", istaknuo je ministar zdravstva

U Hrvatsku je do danas stiglo 328.680 doza cjepiva protiv covida-19, aplicirano je 242.666 doza, jednom dozom cijepljeno 121.330 osoba a s dvije doze njih 60.668.

Zabilježeno je 1210 prijava sumnji na nuspojave, koje su bile najčešće blage i prolazne.

Beroš kaže kako imamo vrlo dobar interes građana za cijepljenje te istaknuo kako se građanima s kroničnim bolestima, teže pokretnim i nepokretnim osobama preporučuje da se za cijepljenje prijavljuju svom obiteljskom liječniku koji će odrediti prioritetno mjesto na listi cijepljenja putem e-naručivanja.

Božinović: U skladištima 600 tona zaštitne opreme za koronavirus

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je na mjere protiv covida-19 koje se u Hrvatskoj primjenjuju do 15. ožujka, a riječ je o ograničavanju okupljanja zabranu i ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza, posebnu organizaciju rada trgovina te javni prijevoz.

Istaknuo je i kako se u logistikom centru i regionalnim skladištima nalazi 600 tona zaštitne opreme za koronavirus.

Među ostalim, podsjetio je da je produljen postojeći režim prelaska granica i uvjeti a to znači da putnici koji dolaze iz država koja su na popisu posebne liste HZJZ moraju predočiti negativan PCR test ne stariji od 48 sati te im se određuje mjera samoizolacije do 14 dana, koja se može i skratiti ako sedmi dan o svom trošku obave PCR test te nalaz bude negativan.

Putnicima u tranzitu i osoblju određuje se automatski mjera samoizolacije ako u roku do 12 sati ne napuste Hrvatsku.

S 1. ožujkom ukinuta je odluka o zabrani uplovljavanja putničkih brodova na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe.

Ubrzavanje postupka ostvarivanja statusa HRVI

Vlada je Hrvatskom saboru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, kojima predlaže ukidanje stručne procjene po osnovi bolesti u postupcima ostvarivanja statusa.

Predviđa i da vještačenje - koje je dosad obavljao Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - provode posebna liječnička povjerenstva koja će imenovati ministar hrvatskih branitelja.

Ministar branitelja Tomo Medved rekao je da se izmjene Zakona, koji je stupio na snagu u prosincu 2017., predlažu jer je u tri godine primjene uočeno da je određene mjere potrebno dodatno prilagoditi potrebama korisnika kako bi u potpunosti rezultirale planiranim učinkom.

"Naime, u postupku ostvarivanja statusa HRVI postoje organizacijski problemi koji utječu na trajanje postupka. Prema rezultatima sustavno praćenog rješavanja zahtjeva za priznavanje statusa HRVI, postupak traje gotovo tri godine", objasnio je razloge ukidanja prethodne stručne procjene te vraćanje vještačenja u nadležnost Ministarstva.

Ubrzava se i postupak stambenog zbrinjavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida kroz kupnju stanova na lokacijama na kojima nije isplativa organizirana izgradnja.

Pojednostavljuje se postupak prijenosa stanova za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja između tijela državne uprave i Ministarstva hrvatskih branitelja.

Jednokratna pomoć i naknada za nezaposlene branitelje

Predlaže se ubrzanje postupka i dodatna prilagodba ostvarivanja prava namijenjenih socijalno ugroženim skupinama, kao što su jednokratna novčana pomoć i naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, istaknuo je Medved.

Izmjene omogućavaju ostvarivanje prava na mirovinu i za one branitelje koji su naknadno ostvarili taj status, status dragovoljca ili dodatne dane sudjelovanja u obrani suvereniteta RH, a već ranije imaju priznato pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Omogućuje se i prevođenje ranije priznatih prava i određivanje nove svote najniže mirovine umjesto priznate mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i za one hrvatske branitelje koji nisu bili zatečeni korisnici najniže mirovine.

To se odnosi na branitelje kojima je u trenutku odlaska u mirovinu ona određena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju bila povoljnija od tada najniže braniteljske mirovine (bez povećanja za sudjelovanje u Domovinskom ratu).

Oslobođenje plaćanja najamnine za prostore koji nisu podobni za obavljanje djelatnosti ili stanovanje

Vlada je donijela Odluku o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba.                               

Najmoprimci i korisnici državnih nekretnina bit će oslobođeni plaćanja počevši od siječnja ove godine pa do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašteno je, objasnio je ministar Darko Horvat, da u ime države oslobodi obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje zakupnike, najmoprimce i korisnike poslovnih prostora i stanova u vlasništvu države, kojima upravlja Ministarstvo, a koji su nakon pregleda zgrada označeni kao N1 (neuporabljivo-zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo-zbog oštećenja) te stoga nisu podobni za obavljanje djelatnosti ili stanovanje.

Kako dijelom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države upravljaju Državne nekretnine d.o.o., skupština te tvrtke zadužena je da donese potrebne odluke i poduzme potrebne radnje za navedeno oslobođenje.

Također, donesena je i Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu države na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca prošle godine.

Ovom je odlukom Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje dana ovlast da zbog posljedica potresa privremeno oslobodi plaćanja najamnine sve korisnike stambenih jedinica kojima upravlja na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja, uključivo korisnike na području Općine Topusko i gradova Novske i Kutine gdje se primjenjuje samo na korisnike onih stambenih jedinica koje su označene kao N1 (neuporabljivo) ili su na njima potrebne mjere hitne intervencije.

U razdoblju, pak, od 1. srpnja do osiguranja odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji plaćanja najamnine oslobađaju se korisnici stambenih jedinica koje su uslijed potresa postale neuvjetne za stanovanje i koje su na temelju procjena ovlaštenih statičara označene kao neuporabljive, na kojima je potreban dodatni detaljni pregled temeljem novih potresa ili su potrebne mjere hitne intervencije.

U Karlovačkoj županiji se, po istim kriterijima, oslobađaju plaćanja najamnine korisnici u razdoblju od 1. siječnja ove godine do osiguranja odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja. 

Obje odluke stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Do kraja godine zakonski okvir za izdavanje kovanice eura s nacionalnom stranom

Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo financija da, kao budući izdavatelj kovanog novca eura, u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom (HNB) do kraja ove godine izradi prijedlog zakona i drugih potrebnih akata u kojima će se Ministarstvo financija utvrditi kao nadležno tijelo za izdavanje
kovanog novca eura. Tim će se propisima urediti postupak i uvjeti izdavanja kovanog novca eura te planiranje, izrada, sigurnost, pohrana, upravljanje pričuvama, obrada, opskrba, zamjena, povlačenje i uništavanje kovanog novca eura.

Naime, sukladno Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, HNB ima isključivo pravo izdavanja novčanica i kovanog novca kune, a Hrvatska u uvođenju eura slijedi praksu najvećeg broja zemalja europodručja, u kojima je izdavatelj kovanica eura resor financija.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija podsjetio je da je Vlada krajem prošle godine usvojila Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, a jedna od značajnih aktivnosti u tomu je i postupak izdavanja kovanica eura.

Sukladno tomu zaključkom je Ministarstvo financija zaduženo da do kraja 2021. godine predloži zakon i druge potrebne akte kojim će to Ministarstvo biti utvrđeno kao nadležno tijelo za izdavanje kovanica eura.

Vlada je ujedno podržala i Hrvatski novčarski zavod u aktivnostima pripreme kovnice za izradu kovanog novca eura s nacionalnom stranom, naglasio je Marić. 

Naime, Hrvatski novčarski zavod od početaka rada (1994. godine) kuje kovanice kune za svog osnivača - Hrvatsku narodnu banku, koja ima isključivo pravo izdavanja novčanica i kovanica kune i odgovorna je za sve poslove u vezi novčanica i kovanica kune. 

Kovnica za kovanje eura mora dobiti odobrenje Europske komisije, nakon što ispuni kriterije odnosno sve zahtjeve za dobivanje dozvole za kovanje, podsjetio je Marić, dodajući kako je zaključkom Ministarstvo financija zaduženo da do kraja godine utvrditi i moguće poslovne modele odnosa s Hrvatskim novčarskim zavodom. 

Za osjetljive sektore u poljoprivredi 121 milijun kuna

Vlada je donijela Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu, za što je osiguran 121 milijun kuna.

Kako je istaknula ministrica poljoprivrede Marija Vučković, potpora u iznosu od 51 milijun kuna odnosi na sektor mliječnih krava, potpora od 18,5 milijuna kuna za uzgoj rasplodnih krmača, 42 milijuna kuna za proizvodnju duhana, 8,5 milijuna kuna za sektor maslinovog ulja i potpora od milijun kuna za
udomaćene i domaće sorte poljoprivrednog bilja.

Ukupni iznos od 121 milijun kuna planiran je na pozicijama Ministarstva poljoprivrede u državnom proračunu, kao i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, istaknula je Vučković.

Cilj programa je unaprjeđenje uzgoja u sektoru mliječnog govedarstva i svinjogojstva, unaprjeđenje proizvodnje duhana i maslinovog ulja te očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja. 

Isplate za iznimno osjetljive sektore za koje se zahtjev podnosi za 2021. predviđaju se u sljedećoj godini, odnosno u 2022. godini.

Obilježavanje 70 godina postojanja i rada Hrvatske matice iseljenika

Hrvatskom saboru upućeno je nekoliko zakonskih prijedloga kojima se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskim pa je tako u prvo čitanje poslan prijedlog zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, a u drugo čitanje izmjene Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka. 

Vlada je prihvatila i pokroviteljstvo nad obilježavanjem 70 godina postojanja i rada Hrvatske matice iseljenika. Obljetnica se planira obilježiti 18. lipnja 2021. svečanim koncertom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Također, obljetnicu će popratiti više događanja vezanih za dugogodišnji rad u obliku izložbi, promocija te online javljanja.

Izvor: Hina/Vlada

Pisane vijesti | Tomo Medved