Polugodišnji rezultati protuminskog djelovanja u Hrvatskoj

Provedbom Plana humanitarnog razminiranja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine minski sumnjivi prostor Republike Hrvatske smanjen je za 31,2 četvornih kilometara što je 56% od ukupno planirane površine za ovu godinu.

Provedbom Plana humanitarnog razminiranja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine minski sumnjivi prostor Republike Hrvatske smanjen je za 31,2 četvornih kilometara što je 56% od ukupno planirane površine za ovu godinu. Kada se tome dodaju površine koje su u prvom polugodištu ove godine ugovorene, odnosno čija realizacija upravo započinje, ostvarenje Plana u prvoj polovici godine u dijelu koji se odnosi na poslove razminiranja iznosi 72%. Poslovima razminiranja u tom je razdoblju ukupno pronađeno i uništeno 2.076 minskoeksplozivnih sredstava i 1.227 različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

U prvoj polovici godine izvršeni su najsloženiji poslovi razminiranja na području Dubrovačko-neretvanske županije te je kroz 16 projekata razminirano oko 3,5 četvornih kilometara minski sumnjivog prostora prilikom čega je pronađeno i uništeno 319 protupješačkih mina i 94 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Dovršetkom tog razminiranja hrvatski jug u potpunosti je očišćen od mina.

U tijeku je završna analiza oko isključenja posljednjih minski sumnjivih površina i u Virovitičko- podravskoj županiji te će se uskoro moći i ovu županiju proglasiti u potpunosti očišćenom od mina. Minska opasnost također je u cijelosti uklonjena  s područja Grada Kutine i Općine Velika.

Već u prvoj polovici godine potpuno je realiziran cilj postavljen Planom za 2014. godinu, a to je razminiranje svih oranica Vukovarsko-srijemske županije.

Poslovi razminiranja na području Osječko-baranjske županije su pri dovršetku, a radi se o poslovima koji se financiraju bespovratnim sredstvima Europske unije ukupne površine 3,3 četvorna kilometra, ukupne vrijednosti 22,48 milijuna kuna.
 
Sredstva iz fondova Europske unije
Razminiranje je nakon višemjesečnih aktivnosti uvršteno u strateške dokumente EU i u proračun razvojnih projekata koji se financiraju iz fondova EU-a. Time je omogućeno da se projektima može povući do 1,5 milijardu kuna u razdoblju do 2019. godine. U Bruxellesu su predstavljeni i argumenti za razminiranje poljoprivrednih površina te je kao rezultat otvorena mogućnost da od tog iznosa 350 milijuna kuna bude iskorišteno za razminiranje cjelokupnog poljoprivrednog područja u Hrvatskoj.

Korištenje fondova EU za ovakve svrhe do sada nije postojalo, a s obzirom na specifičan položaj Hrvatske po tom pitanju, Vlada Republike Hrvatske i Vladin Ured za razminiranje su s ostalim državnim tijelima ostvarili prekretnicu na tom području. To je prvi ovakav slučaj u dosadašnjem korištenju sredstava iz fondova na području cijele Europe.

Tu je i projekt „Naturavita“ vezan uz razminiranje Kopačkog rita i regionalnog parka Mura-Drava, koji je na inicijativu Ureda za razminiranje pokrenut u suradnji s Hrvatskim šumama, Hrvatskim centrom za razminiranje (HCR) i Hrvatskim vodama. Uspješnost samo tog jednog projekta osigurat će oko 200 milijuna kuna za razminiranje.

U prvom polugodištu ove godine potpisana su tri ugovora vezana uz IPA projekte fondova EU-a, čija je vrijednost oko 68,7 milijuna kuna. Time će se do kraja godine razminirati površina veličine 9,8 četvornih kilometara na području Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke, Ličko-senjske i Zadarske županije.
 
Pojedinačni projekti razminiranja
U Sisačko-moslavačkoj županiji nastavljeni su poslovi razminiranja područja Kotar šume u kojoj se bilježi najveće stradavanje civila od zaostalih mina, stoga je razminiranje tog područja u Plan uvršteno kao strateški cilj, a u prvom polugodištu ove godine razminirano je i ugovoreno izvršavanje poslova razminiranja tlocrtne površine oko 1 četvornog kilometra. U fazi realizacije su poslovi razminiranja na području Kotar šume koji su financirani donacijama, a radi se o sredstvima HEP-a u iznosu od 2 milijuna kuna, Kneževine Monako u iznosu od 1,7 milijuna kuna, Privredne banke Zagreb, INA-e, Orbica te donacijama prikupljenima kroz Zakladu «Hrvatska bez mina».

U završnoj je fazi uklanjanje minske opasnosti s područja izgradnje Centra planinskog turizma „Sveto Brdo“, unutar Parka prirode Velebit, u Općini Lovinac u Ličko-senjskoj županiji. Za razminiranje tog područja iz državnog proračuna izdvojeno je preko 15 milijuna kuna, što je preduvjet za daljnji razvoj ovog strateškog projekta Republike Hrvatske.

Uklanjanje minske opasnosti iz šume Prašnik u Brodsko-posavskoj županiji realizirano je s 45%, dok je razminiranje područja gospodarske jedinice Dubovica u Vukovarsko-srijemskoj županiji u završnoj fazi. Radi se o dva projekta važna za investitora Hrvatske šume koje ove godine u financiranju poslova razminiranja sudjeluju s 25 milijuna kuna.
 
Poplavljena područja
Tijekom nedavnih katastrofalnih poplava Hrvatski centar za razminiranje je kao operativno tijelo u protuminskom sustavu naše zemlje dio svojih kapaciteta stavio na raspolaganje zbog informiranja javnosti i educiranja lokalnog stanovništva i volontera te ostalih koji su se uključili u pomaganje stradalom stanovništvu i ponovno obilježavanje minski sumnjivog prostora poplavljenih područja. U nizu humanitarnih akcija za pomoć stanovništvu s poplavljenog područja, na prijedlog ravnatelja HCR-a, članice HUP-Udruge poslodavaca na poslovima humanitarnog razminiranja, ali i pirotehničari pojedinci, odnosno sindikati koji ih okupljaju, prihvatili su bez naknade razminirati minski sumnjiv prostor područja Općine Gunja tlocrtne veličine 162.017 četvornih metara.
 
Novi zakon o protuminskom djelovanju
U proceduru je upućen Prijedlog novog zakona koji će regulirati područje protuminskog djelovanja, a koji će poslužiti kao do sada najkvalitetnija baza za dovršenje razminiranja do početka 2019., kada nam po međunarodnim obavezama istječe rok. U izradi Prijedloga zakona u radnoj su skupini sudjelovali svi akteri u razminiranju: poslodavci, sindikati i najvažniji - pirotehničari. Kao novo kvalitetno zakonsko rješenje omogućit će i nastavak reforme samog HCR-a te ostatka sustava.
Tijekom prvog polugodišta osiguran je kontinuitet u zapošljavanju kapaciteta 39 akreditiranih pravnih osoba za obavljanje poslova razminiranja. Prema polugodišnjim pokazateljima dnevno je bio zaposlen 301 pirotehničar, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je dnevno bilo zaposleno 266 pirotehničara.
 

Pisane vijesti | Izvješća | Društvo i zajednica