Potpredsjednica Vlade na okruglom stolu “Depolitizacija i profesionalizacija državne službe”

Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor sudjelovala je danas u Zagrebu, kao izaslanica predsjednika Vlade dr. sc. Ive Sanadera, na okruglom stolu „Depolitizacija i profesionalizacija državne službe”. Okrugli stol organizirao je Središnji državni ured za upravu i Executive Club, u okviru Programa pretpristupne pomoći Kraljevine Danske Republici Hrvatskoj „Razvoj administrativne sposobnosti i javnog sektora”.

Potpredsjednica Kosor rekla je kako odabir teme ovog okruglog stola ukazuje na visok stupanj pozornosti koji hrvatska Vlada od početka svog mandata posvećuje pitanjima sustavnog otklanjanja utjecaja politike na javnu upravu, te dizanju kvalitete upravnog osoblja i upravnog poslovanja. Istaknula je pritom kako je to područje od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku kao zemlju kandidata za ulazak u Europsku uniju, poručivši kako su reforma državne uprave i javnog sektora strateško opredjeljenje i jedan od prioriteta Vladinog programa u ovom mandatnom razdoblju. Potpredsjednica Kosor podsjetila je i na neke od dosad poduzetih aktivnosti hrvatske Vlade u ovom području:
 započet je proces modernizacije u pogledu kvalitete državnih službenika, a po uzoru na rješenja i dobru praksu razvijenih europskih zemalja u okviru CARDS projekata Europske unije izrađeno je novo službeničko zakonodavstvo, utemeljeno na Zakonu o državnim službenicima i opsežnoj provedbenoj regulative, što je bio najveći zahvat u službenički sustav od osamostaljenja Republike Hrvatske. Sukladno načelnim rješenjima Zakona o državnim službenicima, u niz propisa unesena su rješenja o depolitizaciji i profesionalizaciji visokih položaja u državnoj upravi. U proteklom su razdoblju značajno ojačane jedinice za upravljanje ljudskim potencijalima u državnim tijelima te koordinativna uloga Središnjeg državnog ureda za upravu. Pored toga, objektivizirana je i jedinstveno uređena procedura ulaska u državnu službu. Obrazovanje tijekom službe po prvi je puta definirano kao pravo ali i obveza državnog službenika. Vlada je još u listopadu 2004. godine usvojila Strategiju stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika, a ubrzo potom formirala i središnju edukativnu jedinicu. Od 2007. godine započeti su i brojni programi edukacije i treninga,
 pojednostavljene su administrativne procedure i premošćivanje brojnih, često nepotrebnih prepreka započeto je u gospodarskoj sferi. Projekt HITRO.HR već je polučio vidljive pozitivne rezultate, a provodi se i komplementarni mu projekt HITROREZ,
 Vlada se, uz kvalitetnu pomoć domaće i inozemne struke, upustila u projekt značajan za svakodnevni život hrvatskih građana, upravno postupanje modernizirat će se u korist građana kroz započeti projekt novog Zakona o općem upravnom postupku, a tijekom 2006. i 2007. godine Vlada je usvojila smjernice i načela za proces preobrazbe upravnog poslovanja koji će obvezivati nositelje izrade da propise, a time i upravno postupanje, u najvećoj mogućoj mjeri pojednostave i prilagode potrebama građana.


Potpredsjednica Kosor istaknula je i aktivnosti koje će biti poduzete do kraja ove godine da bi se u 2008. godini kvalitetno nastavili već poodmakli reformski procesi:
 u prvom redu će se nastaviti s jačanjem administrativnih kapaciteta svih državnih tijela, što će i dalje ostati jednom od ključnih odrednica Vladine politike. Predsjednik Vlade će i dalje snažno inzistirati na objektiviziranom izboru i promociji kvalitetnih upravnih stručnjaka te odgovornosti ministara i čelnika tijela državne uprave za provedbu projekta jačanja državne uprave,
 kako Ulazak u Europsku uniju u 2009. godini, kao strateški cilj, nalaže i potrebu definiranja ključnih pozicija u državnim tijelima odgovornih za rješavanje europskih zadaća, Vlada će u sljedećem razdoblju odrediti ta radna mjesta, njihovu pokrivenost kvalitetnim stručnjacima te utvrditi mehanizme privlačenja i zadržavanja stručnjaka koji će se u državnoj upravi njima baviti,
 do kraja lipnja 2007. godine Vlada će usvojiti klasifikaciju radnih mjesta u državnoj službi, te time kompletirati službeničko zakonodavstvo, ali i započeti postupak punog vrednovanja radnih mjesta u državnoj službi po utvrđenim standardima i mjerilima,
 nastavit će se rad na novom Zakonu o plaćama državnih službenika koji bi svojim rješenjima garantirao bolje nagrađivanje kvalitetnih službenika, a time i veću učinkovitost državne uprave,
 usporedno s njime nastavit će se i rad na Zakonu o plaćama javnih službenika utemeljen na sličnim načelima. U oba projekta Vlada dobro surađuje sa Europskom komisijom i Svjetskom bankom, te sa sindikatima koji u izradi ovih propisa i sudjeluju.


Potpredsjednica Kosor zaključila je kako su do sada poduzete mjere te aktivnosti koje traju i koje će se dijelom prenijeti i u slijedeće razdoblje garancija stvarnog zauzimanja Vlade Republike Hrvatske za depolitiziranu i profesionalnu državnu i javnu upravu, te izrazila uvjerenje da će se u raspravi ovog okruglog stola odgovoriti na neka još uvijek otvorena pitanja te iznaći dobra rješenja za daljnji proces depolitizacije državne službe u Republici Hrvatskoj.Pisane vijesti